Kategori: Förmån

Gör det du är bäst på, det gör vi

Dags för julklappar – vad gäller?

Det är snart jul och hög tid för många att köpa julklappar. Många företag till uppmärksamma sina anställda med en julgåva. Oftast är en gåva från ett företag till den anställde skattepliktig, men det finns undantag. En julgåva är ett sådant undantag. Detsamma gäller jubileumsgåvor och minnesgåvor. Kravet är dock att ett fastställt belopp inte…
Läs mer

Löneavdrag för gåvor till hjälporganistioner – så fungerar det

Det har tyvärr inga skattemässiga fördelar att avstå från bruttolön i förmån till att arbetsgivaren skänker beloppet till en ideell organisation. Anledningen är att eftersom det är den anställde som förfogar över bruttolönen ska hela beloppet både beskattas och betalas arbetsgivaravgifter på. Gåvobeloppet – en del av den anställdes bruttolön – ska alltså inte betraktas…
Läs mer

Dags för julbord? Detta gäller

Nu är det jultider och många företag väljer att ordna julbord med personalen. Vad gäller angående förmånsbeskattning, avdrag och moms vid julfirande? Skattefri förmån Julbord och julfest är vanliga exempel på intern representation som är en skattefri förmån för de anställda. Normalt sett är måltider som den anställda får av arbetsgivaren en förmån som ska…
Läs mer

Ladda elbil på jobbet

Skattefri elbilsladdning och tjänsteresor med elbil

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för laddel på arbetsplatsen. En förutsättning för skattefriheten är att laddningen sker vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Lagändringen träder i kraft 1 juli 2023 och gäller till utgången av juni 2026. Det finns dock ett antal villkor förknippade med skattefriheten,…
Läs mer

Detta gäller angående julgåvor 2022

Nu är det snart jul och för många dags för den traditionsenliga julklappen till de anställda. Vi har sammanfattat vad som gäller när det handlar om gåvor för att de ska vara skattefria för de anställda och även hur avdragsrätten för arbetsgivaren fungerar. Kan arbetsgivaren eller den anställda i stället välja att skänka gåvan som…
Läs mer

Höjt avdrag för resor med bil

Nu skrotas det nya reseavdraget som klubbades igenom i juni 2022. I stället vill den nya regeringen behålla den gamla modellen och avdraget för resor med bil ska höjas. Den modellen som riksdagen fattade beslut om i somras innebar att skattereduktionen skulle baseras på avståndet mellan bostad och arbetsplats, oberoende av hur man reser till…
Läs mer

Förmånsvärden, bonus malus och klimatbonus – detta gäller

Reglerna för fordon har ändrats många gånger och i år är inget undantag. Här kommer en sammanfattning av vad som gäller nu och vad som kommer ändras den 1 januari 2023. Förmånsvärde Om du är anställd i ditt bolag och använder en bil som ägs av företaget för privat ändamål i mer än ringa omfattning,…
Läs mer

förmån

Nytt förmånsvärde för miljöbilar

Regeringens förslag om att ändra nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilanpassade bilar ska genomföras, det har nu riksdagen beslutat. Förändringen innebär att nybilspriset sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik. Nedsättningen blir 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrid och 100 000 kronor för gasbilar. Nedsättningen…
Läs mer

tips inför 2022

5 saker att tänka på i början av året

Nu har vi kommit en bit in på 2022. Vi på Adact vill lyfta fram några viktiga punkter som det är bra för er att fundera över inför året. 1. Kontrollera att ni har rätt preliminärskatt Preliminärskatten består av inkomstskatt och sociala avgifter och bygger på företagets egen uppskattning av förväntat resultat. Skatten betalas månadsvis.…
Läs mer

Inkomstgränser, skatteuttag och skattefria förmåner

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala. Upp till en årsinkomst på 537 200 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Kommunalskatten varierar beroende på var i landet man är folkbokförd. Den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 procent. På belopp över 537 200 kr…
Läs mer