Dags för julbord? Detta gäller

Dags för julbord? Detta gäller

Nu är det jultider och många företag väljer att ordna julbord med personalen. Vad gäller angående förmånsbeskattning, avdrag och moms vid julfirande?

Skattefri förmån

Julbord och julfest är vanliga exempel på intern representation som är en skattefri förmån för de anställda. Normalt sett är måltider som den anställda får av arbetsgivaren en förmån som ska förmånsbeskattas, men julbord är ett exempel på undantag.

Även eventuell alkoholhaltig dryck i samband med intern representation är en skattefri förmån.

Notera att det finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska vara frågan om intern representation där anställda inte förmånsbeskattas. Fri kost vid intern representation är skattefri för den anställde om sammankomsterna är tillfälliga och kortvariga.

Mer läsning:

Läs med om kostförmån

Vilka kan vara med?

Både anställda och uppdragstagare, som styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, liksom anställdas make, maka eller sambo och hemmavarande barn, kan delta på julbord eller julfest utan att förmånsbeskattas.

Den som driver enskild näringsverksamhet är inte anställd och omfattas därför inte av reglerna om intern representation. Det finns inga särskilda regler för fåmansaktiebolag utan det är samma regler som för andra aktiebolag. Driver du ett aktiebolag med endast dig själv kan du ändå ha julbord utan att förmånsbeksattas.

Digital julfest

De senaste åren har det blivit vanligare med digitala julfester där de anställda får mat hemskickat. Vid dessa tillfällen ska dock den anställda förmånsbeskattas då Skatteverket anser att intern representation förutsätter en fysiskt gemensam måltid.

Avdrag

Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år. Arbetsgivare får göra avdrag för kringkostnader vid ett julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester. Avdrag för kostnader för mat och dryck medges bara för enklare förtäring. För avdragsrätt ska den interna representationen ha ett omedelbart samband med näringsverksamheten.

Läs mer om representation

Avdrag för moms

Under förutsättning att arbetsgivaren bedriver en momspliktig verksamhet kan arbetsgivaren göra vissa avdrag för ingående moms på representation avseende måltider eller liknande förtäring.