Författare: Åsa Borg

Gör det du är bäst på, det gör vi

Ränta på skattekonto

Höjd ränta på skattekontot slår mot privatpersoner

Om du använder skattekontot som sparkonto så är det goda nyheter, intäktsräntan höjs till 2,25 % från 1 augusti. Har du däremot skatteskulder så är det dags att se upp. Nu är den låga kostnadsräntan 5 % och den höga kostnadsräntan hela 20 %. Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill. Räntan på skattekontot…
Läs mer

månadsvis lönerapportering

Nu ska arbetarnas löner rapporteras månadsvis

Från februari 2024 är det även dags för arbetarnas löner att rapporteras varje månad. Med tolv lönerapporter om året finns större möjlighet till avkastning på tjänstepensionen, någonting som tjänstemännen redan har. Samtidigt om den månadsvisa rapporteringen träder i kraft kommer en ny uppmärkning av arbetarna införas och en faktura på den verkliga kostnaden varje månad.…
Läs mer

Ladda elbil på jobbet

Skattefri elbilsladdning och tjänsteresor med elbil

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för laddel på arbetsplatsen. En förutsättning för skattefriheten är att laddningen sker vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Lagändringen träder i kraft 1 juli 2023 och gäller till utgången av juni 2026. Det finns dock ett antal villkor förknippade med skattefriheten,…
Läs mer

elbilsladdning

Nu kan arbetsgivare erbjuda gratis laddning

Nu kan arbetsgivare erbjuda sina anställda gratis elbilsladdning på jobbet utan att det blir en skatteförmån. Bestämmelsen gäller mellan 1 juli 2023 till 30 juni 2026. De fordon som ska kunna laddas skattefritt är är personbilar, lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder, cyklar och elsparkcyklar. Både rena elbilar och laddhybrider omfattas och det spelar ingen roll om…
Läs mer

aktebolag eller enskild firma

7 anledningar att välja att starta aktiebolag framför enskild firma

När du ska starta företag kan det vara svårt att bestämma vilken bolagsform man ska välja. Går du och funderar på om du ska välja aktiebolag eller enskild firma så har vi sju bra anledningar att välja det förstnämnda.

elstöd

Så ska elstöd till företag redovisas

Elstödet till företag ska redovisas som intäkt när Skatteverket har fattat beslut om stödet. Det innebär att stödet kan redovisas som intäkt i årsredovisningar som avser räkenskapsår som avslutas under 2023 om Skatteverket har fattat beslut om stödet senast på balansdagen. I K3 årsredovisning ska stödet inte periodiseras. I K2 årsredovisning eller årsbokslut behöver inte…
Läs mer

Födda 1957 och deras skatt

Åldersgränserna i pensionssystemet har höjts från och med 1 januari 2023. Lägsta ålder för att få garantipension och inkomstpensionstillägg har ändrats från 65 år till 66 år. Att pensionsåldern höjs påverkar även beskattningen. För att få högre grundavdrag under inkomståret 2023 måste du ha fyllt 66 år vid årets ingång. De födda 1957 eller 1958…
Läs mer

elstöd

Nu kan företag ansöka om elstöd

Den 30 maj öppnade ansökan av elstöd för företag och organisationer som har uttagspunkter i elområde 3 och 4. Stödet går att söka fram till den 25 september 2023. Förutsättning för att söka stödet är att företaget eller organisationen uppfyller en rad krav, bland annat ska man haft ett giltigt elnätsavtal den 17 november 2022.…
Läs mer

Många nyheter hos oss på Adact

Det har hänt en hel del nyheter hos oss på Adact sedan årsskiftet. Många av er har säkert hunnit med att besöka oss i våra nyrenoverade lokaler som numera ligger i grannuppgången Odinsgatan 11. Ni som i normala fall haft era kontakter med vårt Sisjökontor har säkert märkt att vi dragit ner på det kontoret…
Läs mer

Lägre arbetsgivaravgifter för person som arbetar med forskning

Nu föreslås nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling och höjt tak för avdraget. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Det medför att taket för…
Läs mer