Författare: Åsa Borg

Gör det du är bäst på, det gör vi

budget 2022

Budgeten för 2022 antagen av riksdagen

Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Det första beslutet om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om hur pengarna ska fördelas inom de 27 olika utgiftsområdena i…
Läs mer

Inkomstgränser, skatteuttag och skattefria förmåner

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala. Upp till en årsinkomst på 537 200 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Kommunalskatten varierar beroende på var i landet man är folkbokförd. Den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 procent. På belopp över 537 200 kr…
Läs mer

5 tips för ditt företag inför hösten

Nu är höstsäsongen igång. Vi har några tips du inte bör glömma bort inför höst och vinter. 1. Håll medarbetarsamtal Att motivera och inspirera sina medarbetare är oerhört viktigt. Ett tips är att sätta upp individuella mål. Du bör inte underskatta vikten av att regelbundet hålla samtal med dina medarbetare. Genom strukturerade och väl genomförda…
Läs mer

En andra chans att anmäla korttidsarbete

De arbetsgivare som lämnat in anmälan om avstämning av korttidsarbete för sent, och på grund av det blivit återbetalningsskyldiga, kan enligt ett nytt lagförslag få en andra chans. Det nya förslaget innebär att dessa arbetsgivare ska kunna lämna in en ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete. Möjligheten föreslås gälla för preliminärt stöd…
Läs mer

e-faktura

Börja e-fakturera

E-fakturering underlättar för ditt företag och gör att du snabbare får in dina pengar. Faktureringen är det viktigaste att hålla koll på för dig som företagare. Får du inte in dina pengar är det svårt att få företaget att gå runt. För större företag har e-fakturering varit aktuellt länge. Många småföretag har dock inte börjat…
Läs mer

För dig som fått stöd under coronapandemin

Har ditt bolag fått omställningsstöd eller stöd för korttidspermittering? Då finns det några punkter som är viktiga att tänka på. Då gäller det att vara försiktig med värdeöverföringar som exempelvis utdelning, indragning av akiter med återbetalning till aktieägare och koncernbidrag. Har bolaget fått stöd under corona i form av omställningsstöd eller stöd för korttidspermittering betyder…
Läs mer

Glöm inte söka omställningsstöd

Nu är det dags att söka omställningsstöd för augusti. Ansökan är öppen mellan den 1 september och den 8 oktober 2021. För att söka omställningsstöd krävs ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019 för att få stöd. Företaget eller koncernen kan maximalt få 97 miljoner kronor i stöd för samtliga…
Läs mer

Högre garantipension och lägre skatt när prisbasbeloppet höjs

Nu står det klart att det så kallade prisbasbeloppet, som bestämmer nivån på vissa bidrag och skatter, höjs med 700 kronor nästa år, till 48 300 kronor.  Höjningen innebär bland annat att, garantipensionen höjs med 130 kronor, studiemedlen med 160 kronor och den högsta nivån i föräldrapenningen med knappt 450 kronor per månad nästa år.…
Läs mer

5 sätt att öka företagets kreditvärdighet

En hög kreditvärdighet ger fördelar för verksamheten. För intressenter visar det på att företaget sköter sig och är intressanta att göra affärer med. Har ett företag skött sig gentemot andra kunder och leverantörer är chansen större att de gör det även fortsättningsvis. Är kreditvärdigheten låg kan det till exempel finnas skulder till kronofogden. För nya…
Läs mer

Nu blir det dyrare med förmånsbil

Förmånsvärdet för bilförmån justeras. Det innebär att det från och med 1 juli blir det dyrare att skaffa förmånsbil. Riksdagen har sagt ja till ett förslag från regeringen, som innebär att bilförmånen bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bild. Schablonen som man hittills har räknat med har mer eller mindre varit oförändrad sedan den…
Läs mer