Författare: Åsa Borg

Gör det du är bäst på, det gör vi

Avskaffa kravet på bevarande av pappersmaterial med räkenskapsinformation

Enligt nuvarande regler måste företag bevara räkenskapsinformation i sin originalform under drygt tre år, även om informationen sparas ner digitalt. Det innebär att papperskvitton, pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskapsinformation måste hanteras av företagen under denna tid. Regeringen föreslår nu att pappersmaterial med räkenskapsinformation bara ska behöva bevaras till dess att informationen överförts i digital…
Läs mer

Nya lagar och regler 2024

Vid årsskiftet började flera nya lagar och regler att gälla. Skatten sänks bland annat för arbetsinkomster, pension och bensin. Flera skatter höjs också, exempelvis flygskatten men också skatten på alkohol och tobak. Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak höjs med cirka en procent utöver omräkningen med hänsyn till Konsumentprisindex. Skatten på öl,…
Läs mer

kvarskatt

Dyrt med skatteskulder i år

Från den 13 februari påfördes en ränta på kvarskatt över 30 000 kronor. 2023 höjdes räntan på skattekontot till 5 procent. Är kvarskatten lägre än 30 000 kronor påförs räntan först från den 4 maj. För de flesta gäller 12 juli eller 12 september som sista betalningsdag för kvarskatt. Historiskt har räntan varit låg vilket gjort…
Läs mer

Skattemässiga nyheter för 2024

Som vanligt innebär nytt år även nya skatteregler som påverkar hushållskassan. Vi har sammanfattat de viktigaste nyheterna. 2024 innebär skattesänkningar för de flesta, men främst gäller detta för låg- och medelinkomsttagare.

Du har väl inte missat nya visselblåsarlagen?

Från om med den 17 december 2023 omfattas även mindre och medelstora företag av lagkravet att ha en visselblåsarfunktion. Med en visselblåsarfunktion underlättar det att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för förebyggande och bekämpning av bland annat korruption och kriminalitet. Den nya lagen innebär att verksamheter mellan 50 och 249 anställda måste ha en…
Läs mer

Dags för julklappar – vad gäller?

Det är snart jul och hög tid för många att köpa julklappar. Många företag till uppmärksamma sina anställda med en julgåva. Oftast är en gåva från ett företag till den anställde skattepliktig, men det finns undantag. En julgåva är ett sådant undantag. Detsamma gäller jubileumsgåvor och minnesgåvor. Kravet är dock att ett fastställt belopp inte…
Läs mer

Löneavdrag för gåvor till hjälporganistioner – så fungerar det

Det har tyvärr inga skattemässiga fördelar att avstå från bruttolön i förmån till att arbetsgivaren skänker beloppet till en ideell organisation. Anledningen är att eftersom det är den anställde som förfogar över bruttolönen ska hela beloppet både beskattas och betalas arbetsgivaravgifter på. Gåvobeloppet – en del av den anställdes bruttolön – ska alltså inte betraktas…
Läs mer

Bra att veta angående e-fakturering och digital rapportering

Går EU-kommissionens förslag, VAT in the Digital Age (VIDA), igenom kan det leda till stora förändringar. Bland annat kan det bli nya krav på elektronisk fakturering och digital rapportering. Det finns förslag på att det från och med januari 2024 ska införas en EU-definition för hur e-fakturor ska vara utformade. Det införs dessutom en frivillig…
Läs mer

Missa inte chansen att se över ditt löneuttag

Äger du andelar i ett fåmansbolag? I så fall är det hög tid att se över så att du tagit tillräcklig lön under 2023. Rätt lön innan årsskiftet är viktigt för att få räkna löneunderlag för lågbeskattad utdelning år 2024. De som äger aktier och arbetar i ett onoterat bolag får varje år beräkna sitt…
Läs mer

Dags för julbord? Detta gäller

Nu är det jultider och många företag väljer att ordna julbord med personalen. Vad gäller angående förmånsbeskattning, avdrag och moms vid julfirande? Skattefri förmån Julbord och julfest är vanliga exempel på intern representation som är en skattefri förmån för de anställda. Normalt sett är måltider som den anställda får av arbetsgivaren en förmån som ska…
Läs mer