Riksbanken om framtida ränta

Riksbanken om framtida ränta

Riksbanken behåller styrräntan oförändrad någon månad till, men signalerar tydligt att flera sänkningar är på gång under 2024.  Det betyder att bankerna, mest sannolikt, följer efter.

Lägre ränta minskar boendekostnaderna för många och kommer att påverka bostadspriset uppåt.
Dagens styrränta på 4,0 procent kan enligt Riksbankens prognos vara nere på 3,2 procent första kvartalet 2025 och 2,76 procent första kvartalet 2026. Alltså en betydligt lägre ränta än vid prognosen i november 2023.

Stabiliserad inflation

Anledningen till att sänkningar är på gång är att inflationen är på väg att stabiliseras. Inflationstrycket är dock något förhöjt, därav beslutet att lämna styrräntan på 4 procent. Fortsätter de positiva inflationsutsikterna kan dock en sänkning väntas i maj eller juni.

Räntehöjningar och avtagande utbudsstörningar har varit bidragande orsaker till ett lägre inflationstryck. Inflationen har fortsatt sjunka och det tyder på att den närmar sig två procent.

Det finns dock risker att inflationstrycket återigen stiger. Anledningen kan vara nya utbudsstörningar på grund av oron i världen, att kronan blir ännu svagare eller att företagens prissättning inte normaliseras som förväntat. Med anledning av detta vill man vara lite försiktig och styrräntan kommer bara att sänkas gradvis.