Kategori: Driva företag

Gör det du är bäst på, det gör vi

Nya rutiner för efterföljning av penningstvättslagen

Vi kommer under våren skapa nya rutiner för att efterfölja penningstvättslagen. I samband med detta har vi köpt in ett verktyg där vissa bakgrundskontroller av er som kunder kommer att ske. Får ni mail där vi efterfrågar kompletterande material, så som exempelvis ID-handling, ber vi er tillhandahålla detta snarast. Denna kontroll kommer fortsättningsvis alltid ske…
Läs mer

Skatteverket hanterar elstöd till företag

Skatteverket kommer att betala ut elstöd till företag med verksamhet i elområde 3 och 4. Ansökan om stödet via e-tjänsten ska öppna den 30 maj 2023 och kommer maximalt uppgå till 20 miljoner för ett stödberättigat företag. Det som bestämmer storleken på stödet är förbrukningen under perioden oktober 2021 till september 2022. ”De företag som…
Läs mer

Digital inlämning snart lag

Justitiedepartementet föreslår att det ska bli obligatoriskt för aktiebolag att lämna årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket digitalt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2025. Det var den 22 december 2021 som regeringen beslutade att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga…
Läs mer

Glöm inte se över årets löneuttag

Årsskiftet närmar sig och därmed är det dags för dig som äger andelar i ett fåmansbolag att se över löneuttaget. För att räkna ut löneunderlag för lågbeskattad utdelning 2023 krävs bland annat att du tar ut rätt lön innan årsskiftet. Är du ägare av andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för…
Läs mer

Detta gäller angående julgåvor 2022

Nu är det snart jul och för många dags för den traditionsenliga julklappen till de anställda. Vi har sammanfattat vad som gäller när det handlar om gåvor för att de ska vara skattefria för de anställda och även hur avdragsrätten för arbetsgivaren fungerar. Kan arbetsgivaren eller den anställda i stället välja att skänka gåvan som…
Läs mer

faktura

Vilka uppgifter ska en faktura innehålla för att godkännas för moms?

Skatteverket har i ett ställningstagande samlat ett antal tidigare behandlade frågor som gäller bedömningen av kravet på att en fullständig faktura bland annat ska innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adress. På sin hemsida beskriver Skatteverket ett antal fall och gör sin tolkning.  Skatteverket redogör för sin syn på följande:   Omarbetningen av…
Läs mer

LAS

Viktig lagändring för dig som har anställda 

Den 30 juni 2022 trädde de nya ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft. De nya reglerna trädde i kraft den 1 oktober 2022. Målet är att få en mer flexibel arbetsrätt och även ge de anställda en ökad anställningstrygghet.  Har du anställda är det viktigt att komma ihåg att lagen kompletteras av kollektivavtal…
Läs mer

Nya regler för aktiebolag och filialer

Aktiebolag och filialer har fått nya regler. Reglerna, som trädde i kraft den 1 augusti 2022, har tagits in i aktiebolagsförordningen och filialförordningen. Reglerna innebär bland annat att registrering av samt ändringar i aktiebolag och filialer ska kunna ske digitalt. Bolagsverket ska även registrera ett aktiebolag inom tio arbetsdagar från det att en fullständig anmälan…
Läs mer

Så maxar du din pension

Pensionen är viktig att tänka på, även om den känns långt borta. Hur mycket som sparas varierar, frågan är vilken pensionsavsättning som ger bäst effekt?  Många svenska företagare saknar ett pensions- och försäkringsskydd. Driver du eget företag har du större ansvar för att hålla koll på hur din ekonomi blir när du nått pensionsålder. Har…
Läs mer

3:12-reglerna

Nu ska 3:12-reglerna utredas

Reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för att starta, driva och utveckla företag. Reglerna är dock inte alltid helt lätta att förstå sig på och komplexiteten har ökat med tiden. Regeringen har därför beslutat att utse en kommitté som ska utreda hur reglerna kan…
Läs mer