Dags för julklappar – vad gäller?

Dags för julklappar – vad gäller?

Det är snart jul och hög tid för många att köpa julklappar. Många företag till uppmärksamma sina anställda med en julgåva.

Oftast är en gåva från ett företag till den anställde skattepliktig, men det finns undantag. En julgåva är ett sådant undantag. Detsamma gäller jubileumsgåvor och minnesgåvor. Kravet är dock att ett fastställt belopp inte överstigs.

En julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 500 kronor (inklusive moms).

En jubileumsgåva är en gåva till dig som anställd i samband med att företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Den är skattefri om värdet inte överstiger 1 500 kronor (inklusive moms)

En minnesgåva kan du ge om en anställd varit anställd under en längre tid (minst 20 år) fyller jämnt (från 50 år och uppåt) eller om anställning upphör. En sådan gåva är skattefri upp till 15 000 kronor inklusive moms och får enbart ges vid ett tillfälle utöver när en anställning upphör.

Läs mer.