Löneavdrag för gåvor till hjälporganistioner – så fungerar det

Löneavdrag för gåvor till hjälporganistioner – så fungerar det

Det har tyvärr inga skattemässiga fördelar att avstå från bruttolön i förmån till att arbetsgivaren skänker beloppet till en ideell organisation. Anledningen är att eftersom det är den anställde som förfogar över bruttolönen ska hela beloppet både beskattas och betalas arbetsgivaravgifter på.

Gåvobeloppet – en del av den anställdes bruttolön – ska alltså inte betraktas som en för företaget icke avdragsgill gåva, utan som en lönekostnad. Beloppet ligger därför till grund för både skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Om arbetsgivaren i stället, på den anställdes begäran, gör ett nettolöneavdrag med ett visst belopp och sedan sätter in den till den ideella organisationen uppkommer inga skattekonsekvenser. Ett nettolöneavdrag jämställs i det här fallet med att den anställde har betalat för gåvan själv.

Skattereduktion

När privatpersonen skänker pengar till ideell verksamhet kan det under vissa förutsättning leda till skattereduktion. Denna reduktion är möjlig både när arbetsgivaren gör en inbetalning av bruttolönen eller efter ett nettolöneavdrag. Skattereduktionen uppgår till 25 procent av gåvobeloppet, max till 3 000 kronor vilket motsvarar gåvor på 12 000 kronor.

Följande måste dock vara uppfyllt:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan gåvan lämnas.
  • Vid varje gåvotillfälle måste gåvan uppgå till minst 200 kronor till samma gåvomottagare.
  • Det sammanlagda gåvovärdet under året för gåvor till en eller flera gåvomottagare måste uppgå till minst 2 000 kronor.
  • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Det är viktigt att man uppger personnummer till gåvomottagaren i samband med gåvan för att man ska ha rätt till skattereduktion.