Redovisning

Redovisning

Allt för din redovisning

Söker du en komplett ekonomilösning eller vill förstärka med stöd kring bokföring, fakturahantering, deklaration, bokslut eller digital kvittohantering? Då kan vi hjälpa ditt företag.

Våra professionella redovisningskonsulter förenklar ekonomihanteringen genom smarta digitala verktyg och kvalificerad rådgivning. Vi
 samarbetar med såväl nystartade, som etablerade företag som väljer att ta professionell hjälp med bokföringen för att få mer tid att ägna sig åt företagets huvudsakliga verksamhet.

Vi har flera auktoriserade redovisningskonsulter, vilket innebär att vi genomgår kvalitetskontroller som genomförs av FAR och SRF för att säkerställa en god redovisningskvalitet.

Eftersom våra redovisningskonsulter jobbar nära våra revisorer vet de vad kundens revisor behöver för att göra sin revision på ett kostnadseffektivt sätt. En duktig redovisningskonsult sparar alltså pengar åt sin kund i form av minskade revisionsarvoden.

Exempel på redovisningstjänster vi erbjuder:
– Bolagsbildningar
– Lagerbolag
– Upplägg av administrativa rutiner
– Löpande bokföring och periodiska rapporter
– Mervärdesskatt och uppbördsdeklarationer
– Utrednings- och avstämningsarbeten
– Upprättande av bokslut, koncernredovisning och årsredovisning
– Upprättande av inkomstdeklarationer

Som redovisningsbyrå strävar vi efter ett nära samarbete med våra kunder, baserat på de önskemål som finns. Hög servicegrad uppnås genom att vi arbetar efter våra värdeord där proaktivitet, personligt engagemang samt effektivitet i vårt arbete är vår ledstjärna.

Kom igång