Blogg

Gör det du är bäst på, det gör vi

Nu blir det dyrare med förmånsbil

Förmånsvärdet för bilförmån justeras. Det innebär att det från och med 1 juli blir det dyrare att skaffa förmånsbil. Riksdagen har sagt ja till ett förslag från regeringen, som innebär att bilförmånen bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bild. Schablonen som man hittills har räknat med har mer eller mindre varit oförändrad sedan den…
Läs mer

sommargåva 2021

Uppmuntra dina anställda med en sommargåva

Dags för sommarpresent till de anställda? Den skattefria gåvans värde är höjd till 2000 kronor för inkomståret 2021. Du som arbetsgivare kan alltså ge dina anställda en gåva värd 2000 kronor utan skattekonsekvenser. Det blir alltså ingen förmånsbeskattning, som annars är 50 procent av gåvans värde om den överstiger 450 kronor. Det blir inte heller…
Läs mer

Nya skatteregler för förmånscykel

Nu föreslås skattelättnader för den som har en förmånscykel. Förslaget kommer i en promemoria från Finansdepartementet och innehåller två förslag på utformning. Det ena alternativet innebär att förmån av cykel blir skattefri upp till ett förmånsvärde på 1 200 kronor per beskattningsår. Detta motsvarar det årliga förmånsvärdet av en cykel med ett nypris på omkring…
Läs mer

lämna in årsredovisning i tid

Vad kan en försent inlämnad årsredovisning leda till?

Att inte lämna in årsredovisningen i tid innebär att företaget måste betala förseningsavgifter och riskerar likvidation. Det kan dessutom vara ett bokföringsbrott som styrelsen och den verkställande direktören kan bli åtalade för. Med anledning av covid-19 kan det hända att ett företag inte hinner lämna in årsredovisningen. Vad händer då? Om skälet till förseningen är…
Läs mer

Frågor och svar om förmånsbilar

Vi får många frågor angående hur det fungerar med förmånsbilar. Här kommer några frågor och svar. 1. Hur gör man med arbetsgi­vardeklarationen för förmånsbil som företagare? Är man en fåmansföretagare går det bra att betala bilförmånen genom löneväxling vilket innebär att förmånsvärdet blir noll kronor samtidigt som den kontanta bruttolönen stiger och ett nettolöneavdrag inbetalas…
Läs mer

8 saker att tänka på när du tar fram en årsredovisning

När ett räkenskapsår är slut ska företaget ta fram sin årsredovisning, presentera den på sin årsstämma och sedan lämna in den till Bolagsverket. Totalt får det gå högst sju månader efter räkenskapsårets slut innan årsredovisningen måste vara hos Bolagsverket. Den ska pckså vara färdig senast två veckor innan årsstämman, om företaget inte har en revisor. Har företaget revisor ska…
Läs mer

semester

Ni har väl inte glömt att ta ut semester?

Visste du att enligt semesterlagen ska en arbetstagare ta ut minst 20 betalda semesterdagar under ett semesterår. Har dina anställda tagit ut årets semester än? Annars är det dags. Semesteråret tar slut den 31 mars så innan dess ska semesterdagarna vara uttagna. De dagar som överstiger 20 går dock bra att spara till kommande är.…
Läs mer

3 steg för ett bättre hållbarhetsarbetet

Har du tänkt på att din redovisningskonsult har stor kännedom om din verksamhet och därför kan hjälpa dig att se dina utmaningar och möjligheter till att arbeta mer hållbart? Hållbarhetsfrågan är viktig idag. För stora företag är det en självklarhet att arbeta hållbart och hållbarhet är en självklar fråga när de söker ny leverantör, produkt…
Läs mer

rekonstruktion

Företagsrekonstruktioner ökade med 50 procent

På ett år har företagsrekonstruktionerna ökat med 50 procent, från 194 (2019) till 307 (2020) Vid företagsrekonstruktion kan en revisor eller redovisningskonsult hjälpa till att navigera i regelverken för att se hur en rekonstruktion påverkar företaget redovisnings- och skattemässigt. Här hittar du kontaktuppgifter till våra revisorer och redovisningskonsulter. En rekonstruktion beviljas om ett företag hamnar…
Läs mer

digital årsredovisning

Dags att lämna in digital årsredovisning

Lagkravet på obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag närmar sig. Har ditt företag inte börjat använda tjänsten än? Då är det dags att börja. Från och med början av februari kommer aktiebolag som upprättar en koncernredovisning som följer regelverket K3 kunna börja skicka in både sin årsredovisning och den egna koncernredovisningen digitalt. Detta är…
Läs mer