Blogg

Gör det du är bäst på, det gör vi

Årets viktigaste skattefrågor?

Tidningen Balans sammanställde inför året de tre viktigaste skattefrågorna. Där hamnade bolagsstrukturer, utomståenderegel och skatteavdrag för inventarier högst upp på listan. Räntehöjningar och ökat antal konkurser är att vänta den kommande tiden. Därför är det viktigt att sprida sina risker. Ett sätt att göra det på är att se över bolagsstrukturen genom att dela upp…
Läs mer

Glöm inte se över årets löneuttag

Årsskiftet närmar sig och därmed är det dags för dig som äger andelar i ett fåmansbolag att se över löneuttaget. För att räkna ut löneunderlag för lågbeskattad utdelning 2023 krävs bland annat att du tar ut rätt lön innan årsskiftet. Är du ägare av andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för…
Läs mer

Detta gäller angående julgåvor 2022

Nu är det snart jul och för många dags för den traditionsenliga julklappen till de anställda. Vi har sammanfattat vad som gäller när det handlar om gåvor för att de ska vara skattefria för de anställda och även hur avdragsrätten för arbetsgivaren fungerar. Kan arbetsgivaren eller den anställda i stället välja att skänka gåvan som…
Läs mer

Vi flyttar till nya lokaler

Vid årsskiftet är det dags för oss att gå vidare. Vi flyttar då till helt nyrenoverade lokaler ett stenkast från vår befintliga hemvist på Odinsgatan. Idag har hela personalen varit på rundvandring under pågående byggnation. Nu ser vi allihop fram emot flytten.

Höjt avdrag för resor med bil

Nu skrotas det nya reseavdraget som klubbades igenom i juni 2022. I stället vill den nya regeringen behålla den gamla modellen och avdraget för resor med bil ska höjas. Den modellen som riksdagen fattade beslut om i somras innebar att skattereduktionen skulle baseras på avståndet mellan bostad och arbetsplats, oberoende av hur man reser till…
Läs mer

faktura

Vilka uppgifter ska en faktura innehålla för att godkännas för moms?

Skatteverket har i ett ställningstagande samlat ett antal tidigare behandlade frågor som gäller bedömningen av kravet på att en fullständig faktura bland annat ska innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adress. På sin hemsida beskriver Skatteverket ett antal fall och gör sin tolkning.  Skatteverket redogör för sin syn på följande:   Omarbetningen av…
Läs mer

LAS

Viktig lagändring för dig som har anställda 

Den 30 juni 2022 trädde de nya ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft. De nya reglerna trädde i kraft den 1 oktober 2022. Målet är att få en mer flexibel arbetsrätt och även ge de anställda en ökad anställningstrygghet.  Har du anställda är det viktigt att komma ihåg att lagen kompletteras av kollektivavtal…
Läs mer

klimatbonus

Nu försvinner klimatbonusen

Från och med 8 november 2022 försvinner klimatbonusen för elbilar. Anledningen är att kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. För bilar som köpts eller beställts senast den 8 november 2022 kommer köparen erhåll bonusen om de regler som gäller…
Läs mer

Nu höjs räntan på kvarskatt och anstånd 

Från den 1 november höjdes den låga kostnadsräntan på kvarskatt och även på anstånd med skatt från 1,25 till 2,5 procent. För första gången sedan 2017 utgår också intäktsränta på skattekontot, om 1,125 procent.  Att räntorna höjs beror på att den genomsnittliga säljräntan har blivit högre. Detta då ränta på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan…
Läs mer

Förmånsvärden, bonus malus och klimatbonus – detta gäller

Reglerna för fordon har ändrats många gånger och i år är inget undantag. Här kommer en sammanfattning av vad som gäller nu och vad som kommer ändras den 1 januari 2023. Förmånsvärde Om du är anställd i ditt bolag och använder en bil som ägs av företaget för privat ändamål i mer än ringa omfattning,…
Läs mer