Blogg

Gör det du är bäst på, det gör vi

e-faktura

Börja e-fakturera

E-fakturering underlättar för ditt företag och gör att du snabbare får in dina pengar. Faktureringen är det viktigaste att hålla koll på för dig som företagare. Får du inte in dina pengar är det svårt att få företaget att gå runt. För större företag har e-fakturering varit aktuellt länge. Många småföretag har dock inte börjat…
Läs mer

För dig som fått stöd under coronapandemin

Har ditt bolag fått omställningsstöd eller stöd för korttidspermittering? Då finns det några punkter som är viktiga att tänka på. Då gäller det att vara försiktig med värdeöverföringar som exempelvis utdelning, indragning av akiter med återbetalning till aktieägare och koncernbidrag. Har bolaget fått stöd under corona i form av omställningsstöd eller stöd för korttidspermittering betyder…
Läs mer

Glöm inte söka omställningsstöd

Nu är det dags att söka omställningsstöd för augusti. Ansökan är öppen mellan den 1 september och den 8 oktober 2021. För att söka omställningsstöd krävs ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019 för att få stöd. Företaget eller koncernen kan maximalt få 97 miljoner kronor i stöd för samtliga…
Läs mer

Högre garantipension och lägre skatt när prisbasbeloppet höjs

Nu står det klart att det så kallade prisbasbeloppet, som bestämmer nivån på vissa bidrag och skatter, höjs med 700 kronor nästa år, till 48 300 kronor.  Höjningen innebär bland annat att, garantipensionen höjs med 130 kronor, studiemedlen med 160 kronor och den högsta nivån i föräldrapenningen med knappt 450 kronor per månad nästa år.…
Läs mer

5 sätt att öka företagets kreditvärdighet

En hög kreditvärdighet ger fördelar för verksamheten. För intressenter visar det på att företaget sköter sig och är intressanta att göra affärer med. Har ett företag skött sig gentemot andra kunder och leverantörer är chansen större att de gör det även fortsättningsvis. Är kreditvärdigheten låg kan det till exempel finnas skulder till kronofogden. För nya…
Läs mer

Nu blir det dyrare med förmånsbil

Förmånsvärdet för bilförmån justeras. Det innebär att det från och med 1 juli blir det dyrare att skaffa förmånsbil. Riksdagen har sagt ja till ett förslag från regeringen, som innebär att bilförmånen bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bild. Schablonen som man hittills har räknat med har mer eller mindre varit oförändrad sedan den…
Läs mer

sommargåva 2021

Uppmuntra dina anställda med en sommargåva

Dags för sommarpresent till de anställda? Den skattefria gåvans värde är höjd till 2000 kronor för inkomståret 2021. Du som arbetsgivare kan alltså ge dina anställda en gåva värd 2000 kronor utan skattekonsekvenser. Det blir alltså ingen förmånsbeskattning, som annars är 50 procent av gåvans värde om den överstiger 450 kronor. Det blir inte heller…
Läs mer

Nya skatteregler för förmånscykel

Nu föreslås skattelättnader för den som har en förmånscykel. Förslaget kommer i en promemoria från Finansdepartementet och innehåller två förslag på utformning. Det ena alternativet innebär att förmån av cykel blir skattefri upp till ett förmånsvärde på 1 200 kronor per beskattningsår. Detta motsvarar det årliga förmånsvärdet av en cykel med ett nypris på omkring…
Läs mer

lämna in årsredovisning i tid

Vad kan en försent inlämnad årsredovisning leda till?

Att inte lämna in årsredovisningen i tid innebär att företaget måste betala förseningsavgifter och riskerar likvidation. Det kan dessutom vara ett bokföringsbrott som styrelsen och den verkställande direktören kan bli åtalade för. Med anledning av covid-19 kan det hända att ett företag inte hinner lämna in årsredovisningen. Vad händer då? Om skälet till förseningen är…
Läs mer

Frågor och svar om förmånsbilar

Vi får många frågor angående hur det fungerar med förmånsbilar. Här kommer några frågor och svar. 1. Hur gör man med arbetsgi­vardeklarationen för förmånsbil som företagare? Är man en fåmansföretagare går det bra att betala bilförmånen genom löneväxling vilket innebär att förmånsvärdet blir noll kronor samtidigt som den kontanta bruttolönen stiger och ett nettolöneavdrag inbetalas…
Läs mer