Blogg

Gör det du är bäst på, det gör vi

Förmånsvärden, bonus malus och klimatbonus – detta gäller

Reglerna för fordon har ändrats många gånger och i år är inget undantag. Här kommer en sammanfattning av vad som gäller nu och vad som kommer ändras den 1 januari 2023. Förmånsvärde Om du är anställd i ditt bolag och använder en bil som ägs av företaget för privat ändamål i mer än ringa omfattning,…
Läs mer

Nya regler för aktiebolag och filialer

Aktiebolag och filialer har fått nya regler. Reglerna, som trädde i kraft den 1 augusti 2022, har tagits in i aktiebolagsförordningen och filialförordningen. Reglerna innebär bland annat att registrering av samt ändringar i aktiebolag och filialer ska kunna ske digitalt. Bolagsverket ska även registrera ett aktiebolag inom tio arbetsdagar från det att en fullständig anmälan…
Läs mer

Basbeloppen för 2023 beräknas bli 52 500 kronor

Prisbasbeloppet har betydelse för både företagare och privatpersoner. Det används bland annat för att beräkna olika gränser och nivåer i skattesystemet. SCB har beräknat prisbasbeloppen för 2023 till 52 500 kronor. Det innebär en ökning med 4 200 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2022. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och intjänade…
Läs mer

Så maxar du din pension

Pensionen är viktig att tänka på, även om den känns långt borta. Hur mycket som sparas varierar, frågan är vilken pensionsavsättning som ger bäst effekt?  Många svenska företagare saknar ett pensions- och försäkringsskydd. Driver du eget företag har du större ansvar för att hålla koll på hur din ekonomi blir när du nått pensionsålder. Har…
Läs mer

3:12-reglerna

Nu ska 3:12-reglerna utredas

Reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för att starta, driva och utveckla företag. Reglerna är dock inte alltid helt lätta att förstå sig på och komplexiteten har ökat med tiden. Regeringen har därför beslutat att utse en kommitté som ska utreda hur reglerna kan…
Läs mer

förmån

Nytt förmånsvärde för miljöbilar

Regeringens förslag om att ändra nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilanpassade bilar ska genomföras, det har nu riksdagen beslutat. Förändringen innebär att nybilspriset sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik. Nedsättningen blir 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrid och 100 000 kronor för gasbilar. Nedsättningen…
Läs mer

reseavdrag

Detta gäller för reseavdrag

Under 2021 har många arbetat hemma eller tagit bilen till jobbet. Men reglerna för avdrag har inte ändrats med anledning av pandemin. För avdrag för resor med bil till och från arbetet krävs det fortfarande en tidsvinst på två timmar per dag jämfört med att använda kollektivtrafiken och att avdraget ska överstiga 11 000 kronor.…
Läs mer

fakturaköp

Hur fungerar det att sälja fakturor?

Att sälja sina fakturor är ett bra sätt för att öka likviditeten. Du får då pengarna på kontot direkt istället för att behöva vänta på att kundfakturan ska bli betald. Dessutom frigörs tid genom att fakturorna säljs och du kan då fokusera på annat i ditt företag. Vad innebär fakturaköp? Ett fakturaköp innebär att ett…
Läs mer

företagssponsring

4 frågor och svar om företagssponsring

Företagssponsring är vanligt i Sverige och används som marknadsföring för att stärka ett företags varumärke. Skillnaden mellan sponsring och traditionell reklam är rätten till avdrag. Detta är en av de svåraste frågorna att ta hänsyn till när det gäller sponsringsavtal, sambandet mellan ett evenemang och en produkt eller ett varumärke. Det finns alltid ett ömsesidigt…
Läs mer

budget 2022

Nya skatteförslag till riksdagen

Regeringen har lämnat ett antal skatteförslag till riksdagen. Det handlar om sänkta arbetsavgifter för unga inför sommaren 2022 samt begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år. En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år är sedan tidigare införd för perioden januari 2021 till och med…
Läs mer