Avskaffa kravet på bevarande av pappersmaterial med räkenskapsinformation

Avskaffa kravet på bevarande av pappersmaterial med räkenskapsinformation

Enligt nuvarande regler måste företag bevara räkenskapsinformation i sin originalform under drygt tre år, även om informationen sparas ner digitalt. Det innebär att papperskvitton, pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskapsinformation måste hanteras av företagen under denna tid.

Regeringen föreslår nu att pappersmaterial med räkenskapsinformation bara ska behöva bevaras till dess att informationen överförts i digital form. Därefter kan materialet kastas.

Förslaget innebär en avsevärd förenkling för många företag. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Läs mer på regeringens hemsida här.