Kategori: Årsredovisning

Gör det du är bäst på, det gör vi

Avskaffa kravet på bevarande av pappersmaterial med räkenskapsinformation

Enligt nuvarande regler måste företag bevara räkenskapsinformation i sin originalform under drygt tre år, även om informationen sparas ner digitalt. Det innebär att papperskvitton, pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskapsinformation måste hanteras av företagen under denna tid. Regeringen föreslår nu att pappersmaterial med räkenskapsinformation bara ska behöva bevaras till dess att informationen överförts i digital…
Läs mer

elstöd

Så ska elstöd till företag redovisas

Elstödet till företag ska redovisas som intäkt när Skatteverket har fattat beslut om stödet. Det innebär att stödet kan redovisas som intäkt i årsredovisningar som avser räkenskapsår som avslutas under 2023 om Skatteverket har fattat beslut om stödet senast på balansdagen. I K3 årsredovisning ska stödet inte periodiseras. I K2 årsredovisning eller årsbokslut behöver inte…
Läs mer

Digital inlämning snart lag

Justitiedepartementet föreslår att det ska bli obligatoriskt för aktiebolag att lämna årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket digitalt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2025. Det var den 22 december 2021 som regeringen beslutade att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga…
Läs mer

tips inför 2022

5 saker att tänka på i början av året

Nu har vi kommit en bit in på 2022. Vi på Adact vill lyfta fram några viktiga punkter som det är bra för er att fundera över inför året. 1. Kontrollera att ni har rätt preliminärskatt Preliminärskatten består av inkomstskatt och sociala avgifter och bygger på företagets egen uppskattning av förväntat resultat. Skatten betalas månadsvis.…
Läs mer

lämna in årsredovisning i tid

Vad kan en försent inlämnad årsredovisning leda till?

Att inte lämna in årsredovisningen i tid innebär att företaget måste betala förseningsavgifter och riskerar likvidation. Det kan dessutom vara ett bokföringsbrott som styrelsen och den verkställande direktören kan bli åtalade för. Med anledning av covid-19 kan det hända att ett företag inte hinner lämna in årsredovisningen. Vad händer då? Om skälet till förseningen är…
Läs mer

8 saker att tänka på när du tar fram en årsredovisning

När ett räkenskapsår är slut ska företaget ta fram sin årsredovisning, presentera den på sin årsstämma och sedan lämna in den till Bolagsverket. Totalt får det gå högst sju månader efter räkenskapsårets slut innan årsredovisningen måste vara hos Bolagsverket. Den ska pckså vara färdig senast två veckor innan årsstämman, om företaget inte har en revisor. Har företaget revisor ska…
Läs mer

digital årsredovisning

Dags att lämna in digital årsredovisning

Lagkravet på obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag närmar sig. Har ditt företag inte börjat använda tjänsten än? Då är det dags att börja. Från och med början av februari kommer aktiebolag som upprättar en koncernredovisning som följer regelverket K3 kunna börja skicka in både sin årsredovisning och den egna koncernredovisningen digitalt. Detta är…
Läs mer

Allt om din årsredovisning

Efter avslutat räkenskapsår är det dags att ta fram en årsredovisning. Denna ska sedan presenteras på årsstämman innan den lämnas in till Bolagsverket. Vad bör man tänka på när man upprättar en årsredovisning? Självklart hjälper vi på Adact till att upprätta din årsredovisning. Det kan ändå vara bra för dig att hålla lite koll på…
Läs mer

Har du skickat in årsredovisningen?

Årsredovisningen för företag med bokslutsdag den 31 december 2018 måste finnas hos Bolagsverket senast den 31 juli 2019. Med anledning av det fick cirka 200 000 aktiebolag den 24 juni en påminnelse om att skicka in sin årsredovisning. Påminnelsen har skickats på något av nedanstående sätt: Till företagets digitala brevlåda. Mail till företagets registrerade e-post.…
Läs mer

Då vill Bolagsverket att digital årsredovisning för K2- och K3-bolag blir ett måste

När kan det bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt? Redan från 1 januari 2021 anser Bolagsverket när det gäller aktiebolag som följer K2 och K3 Bolagsverket har ett uppdrag från regeringen att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Nyligen publicerades en delrapport där myndigheten bland annat tittar på frågan om obligatorisk digital inlämning…
Läs mer