Vad kan en försent inlämnad årsredovisning leda till?

Vad kan en försent inlämnad årsredovisning leda till?

lämna in årsredovisning i tid

Att inte lämna in årsredovisningen i tid innebär att företaget måste betala förseningsavgifter och riskerar likvidation. Det kan dessutom vara ett bokföringsbrott som styrelsen och den verkställande direktören kan bli åtalade för.

Med anledning av covid-19 kan det hända att ett företag inte hinner lämna in årsredovisningen. Vad händer då? Om skälet till förseningen är kopplat till coronasmitta så kan det utgöra skäl för så kallad eftergift. Det är dock en bedömning Bolagsverket måste göra i varje enskilt ärende. Läs mer om det på Bolagsverkets hemsida.

Hur mycket är förseningsavgiften?

Företaget måste betala förseningsavgift om en komplett årsredovisning inte inkommit senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Företaget kan behöva betala totalt tre förseningsavgifter. Redan vid en dags försening ska privata aktiebolag betala en förseningsavgift på 5 000 kronor. Förseningsavgift 2 ska företaget betala om du inte har skickat in årsredovisningen till Bolagsverket inom ytterligare två månader. Fortsätter förseningen i ytterligare två månader till ska företaget betala förseningsavgift 3.

Förseningsavgifter för privata aktiebolag

ÄrendeKronor
Förseningsavgift 15 000
Förseningsavgift 2, försening mer än två månader5 000
Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader10 000

Förseningsavgifter för publika aktiebolag

ÄrendeKronor
Förseningsavgift 110 000
Förseningsavgift 2, försening mer än två månader10 000
Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader20 000

Om företaget inte betalar avgiften skickas en uppmaning att betala ut. Betalas avgiften inte då skickas ärendet till Kronofogden.

Bolagsverket har inte någon laglig möjlighet att förlänga tiden (ge anstånd) för när årsredovisningen ska lämnas in Finns skäl för att lämna in årsredovisningen för sent kan du istället ansöka om få pengarna tillbaka för förseningsavgiften (få eftergift av förseningsavgiften).

Vad händer mer?

Likvidation

Om en komplett årsredovisning inte lämnats in inom elva månader från räkenskapsårets slut riskerar företaget att få ett föreläggande om likvidation. Lämnar företaget ändå inte in en komplett årsredovisning kan Bolagsverket besluta att företaget ska gå i likvidation. Då utses en likvidator som ska avsluta företagets verksamhet.

Styrelseledamöterna kan bli personligt betalningsansvariga

Styrelseledamöterna i företaget riskerar att bli personligt betalningsansvariga för företagets skulder om inte en komplett årsredovisning har lämnats in inom femton månader från slutet av räkenskapsåret.

Bokföringsbrott

Det kan vara ett bokföringsbrott att inte upprätta årsredovisningen inom sex månader från slutet av räkenskapsåret. Detta gäller oavsett när årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket.