Nya skatteregler för förmånscykel

Nya skatteregler för förmånscykel

Nu föreslås skattelättnader för den som har en förmånscykel. Förslaget kommer i en promemoria från Finansdepartementet och innehåller två förslag på utformning.

Det ena alternativet innebär att förmån av cykel blir skattefri upp till ett förmånsvärde på 1 200 kronor per beskattningsår. Detta motsvarar det årliga förmånsvärdet av en cykel med ett nypris på omkring 5 000 kronor. Cyklar med förmånsvärde under takbeloppet blir helt skattefria med denna modell.

Det andra alternativet innebär att endast 40 procent av förmånsvärdet ska tas upp till beskattning. Skattefriheten gäller i detta fall inte till den del förmånsvärdet per beskattningsår överstiger 5 000 kronor. Ett förmånsvärde på 5 000 kronor motsvarar en elcykel med nypris på ca 21 000 kronor och en traditionell trampcykel med nypris på ca 27 000 kronor. Inga förmånscyklar blir dock helt skattefria med detta alternativ.

Ett av dessa alternativ ska kunna bli verklighet från och med 1 januari 2022. Remissbehandling sker fram till 28 juni 2021.

Vill du ha nyheter från Adact? Prenumerar på vårt nyhetsbrev. Prenumerationsformulär hittar du på vår förstasida.