Uppmuntra dina anställda med en sommargåva

Uppmuntra dina anställda med en sommargåva

sommargåva 2021

Dags för sommarpresent till de anställda? Den skattefria gåvans värde är höjd till 2000 kronor för inkomståret 2021.

Du som arbetsgivare kan alltså ge dina anställda en gåva värd 2000 kronor utan skattekonsekvenser. Det blir alltså ingen förmånsbeskattning, som annars är 50 procent av gåvans värde om den överstiger 450 kronor. Det blir inte heller några sociala avgifter för arbetsgivaren.

Gåvan för upp til 2000 kronor går att ge utöver den ordinarie lagreglerade skattefria gåvorna.

För denna ”coronarelaterade” gåva som är skattefri upp till 2000 kronor, anges även särskilt att de anställda kan få denna gåva som ett presentkort på restauranger och butiker och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Har du frågor? Kontakta oss på Adact.