Nu blir det dyrare med förmånsbil

Nu blir det dyrare med förmånsbil

Förmånsvärdet för bilförmån justeras. Det innebär att det från och med 1 juli blir det dyrare att skaffa förmånsbil.

Riksdagen har sagt ja till ett förslag från regeringen, som innebär att bilförmånen bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bild.

Schablonen som man hittills har räknat med har mer eller mindre varit oförändrad sedan den infördes 1997. Detta har inneburit att förmånsvärdet blir lägre än vad det faktiskt kostar att ha en privatägd bil. Riksdagen skriver på sin hemsida: ”Det innebär att skattesystemet gynnar inkomst i form av bilförmån jämfört med lön, men också att fossildrivna bilar premieras i förhållande till andra varor och tjänster.”

Med de nya reglerna som börjar gälla 1 juli 2021 kommer det ränterelaterade respektive det prisrelaterade beloppet ändras så att den schablon som används bättre avspeglar den genomsnittliga kostnaden för en privatägd bil.

Alla förmånsbilar som registreras efter att lagen trätt i kraft berörs av förändringen.