5 sätt att öka företagets kreditvärdighet

5 sätt att öka företagets kreditvärdighet

En hög kreditvärdighet ger fördelar för verksamheten. För intressenter visar det på att företaget sköter sig och är intressanta att göra affärer med.

Har ett företag skött sig gentemot andra kunder och leverantörer är chansen större att de gör det även fortsättningsvis. Är kreditvärdigheten låg kan det till exempel finnas skulder till kronofogden.

För nya företag kan det vara svårt att få upp sin kreditvärdighet. Många börjar på noll och det finns ingen historik att förlita sig på. UC gör beräkningar för hur troligt det är att ett företag får ekonomiska problem det närmaste året.

Om en konsult med bra inkomst skulle starta eget företag och ta med sina befintliga kunder skulle klassificeringen ändå kunna bli hög. Skulle konsulten å andra sidan ha betalningsanmärkningar sedan tidigare kan detta påverka negativt.

Här kommer fem tips för att öka kreditvärdigheten.

1. Ha ordning och reda i företaget

A och O är att ha ordning och reda i bolaget. Har du ordning leder till ofta inte till onödiga misstag som missade fakturor eller annat. Med en hög kreditvärdighet ökar möjligheterna att få låna pengar. Det sänder även signaler till kunder och leverantörer att företaget är en stabil partner och gör att anställa vet att företaget kan betala ut löner i tid.

Att ta hjälp av en revisor visar även det på ytterligare stabilitet.

2. Betala i tid

Missköter man sina betalningar påverkar detta naturligtvis kreditvärdigheten. Numera sköts det mesta digitalt men det sätter också extra press på företagen att hålla koll. När vi pratar om betalningar gäller det både till Skatteverket, leverantörer och kundfakturor.

3. Kolla upp dina kunder innan du gör affär med dem

Eftersom det kan bli problem med den egna kreditvärdigheten om dina kunder inte betalar fakturorna är det viktigt att göra en kreditanalys innan du tar in en ny kund.

4. Återinvestera i företaget

För att få och även behålla en hög kreditvärdighet kan du inte tömma företaget på kapital utan behöver återinvestera i verksamheten så att företaget har balans. Det gäller att ha soliditet, bra nyckeltal och att hålla en jämn kurva.

5 Tänk långsiktigt

Det hänger ihop med ovanstående punkt. Bara tre procent av alla företag som har högsta kreditvärdighet AAA är familjeföretag och det beror på att det ofta finns en stabilitet i dessa bolag.

Har du frågor? Kontakta oss på Adact.