Högre garantipension och lägre skatt när prisbasbeloppet höjs

Högre garantipension och lägre skatt när prisbasbeloppet höjs

Nu står det klart att det så kallade prisbasbeloppet, som bestämmer nivån på vissa bidrag och skatter, höjs med 700 kronor nästa år, till 48 300 kronor. 

Höjningen innebär bland annat att, garantipensionen höjs med 130 kronor, studiemedlen med 160 kronor och den högsta nivån i föräldrapenningen med knappt 450 kronor per månad nästa år.

Prisbasbeloppen påverkar dessutom inkomstskatten. Ett högre prisbasbelopp innebär högre grundavdrag och jobbskatteavdrag, vilket får till följd att inkomstskatten blir något lägre.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs

Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till 554 900 kronor (46 200 kronor per månad jämfört med knappt 44 800 kronor 2021). Brytpunkten höjs i takt med prisbasbeloppet. En högre brytpunkt innebär att en större del av inkomsten undantas statlig inkomstskatt. Det innebär att den totala skatten minskar. För de som tjänar över brytpunkten handlar det om flera hundralappar varje månad.

Höjda grundavdrag och jobbskatteavdrag ger 50 till 70 kronor i längre skatt per månad. För de med inkomster på 50 000 kronor eller mer blir effekten av den höjd brytpunkten för statlig inkomstskatt ungefär 350 kronor i längre skatt per månad.

Även pensionärers grundavdrag höjs, men effekten blir relativt liten, omkring 30 kronor lägre skatt per månad.

Läs mer om effekterna på Swedbanks hemsida.

Behöver du hjälp eller rådgivning? Kontakta oss på Adact.