Tjänster

Revision och rådgivning för god ekonomi

I dag är valet av revisionsbyrå alltmer betydelsefullt då revisorns kompetens i allt större utsträckning används till mer än enbart revision. Revisorn har en unik möjlighet att upptäcka och belysa brister och föreslå förbättringar samt att se till att åtgärder sätts in i rätt tid.

Genom ett nära samarbete med våra klienter och vår kompetens, bland annat inom områden som beskattning, företagsöverlåtelse och koncernredovisning, kan Adact utnyttjas som ett mycket användbart bollplank av våra klienter. Med bas i Göteborg hjälper vi alla små till medelstora företag. Vi fungerar både som revisionsbyrå och redovisningsbyrå.

Revision

Vi utför den lagstadgade revisionen med moderna hjälpmedel och revisionsmetoder vilket gör att vi kan erbjuda en kvalitativt hög och kostnadseffektiv tjänst.

Redovisning

Våra redovisningskonsulter jobbar nära våra revisorer, och således vet de vad Er revisor behöver för att göra revisionen på ett kostnadseffektivt sätt.

Lönehantering

Får ni inte tiden att räcka till eller saknar ni viktig kompetens på företaget? Låt våra lönespecialister ta hand om er löneadministration och effektivisera hanteringen.

Skattekonsultation

Adact assisterar vid upprättande av alla slags deklarationer och vi har ett väl utvecklat nätverk av specialister som vi samarbetar med vid behov.