Skattekonsultation

Skattekonsultation

Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad

Adact assisterar vid upprättande av deklarationer avseende aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor, privatpersoner och föreningar – kort sagt alla slags deklarationer.

Vi ser aktivt till att våra kunder hålls uppdaterade inom skatteområdet och att bästa möjliga skatteutfall uppnås. Vi hjälper även till med den viktiga överblicken av sambandet mellan företaget och ägaren. För att få rätt skatteutfall behövs ofta god framförhållning och planering innan beslut fattas.

Förutom den interna kompetensen inom byrån har Adact ett väl utvecklat nätverk av specialister som vi samarbetar med vid behov.

Kom igång