Glöm inte söka omställningsstöd

Glöm inte söka omställningsstöd

Nu är det dags att söka omställningsstöd för augusti. Ansökan är öppen mellan den 1 september och den 8 oktober 2021.

För att söka omställningsstöd krävs ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019 för att få stöd. Företaget eller koncernen kan maximalt få 97 miljoner kronor i stöd för samtliga stödperioder under augusti 2020 – september 2021.

Om flera företag i en koncern är berättigade till omställningsstöd, avser det maximala stödet hela koncernen.

För att ha rätt till stödet krävs att företaget har drabbats särskilt hårt av restriktionerna i samband med coronapandemin under perioden augusti 2020-april 2021. Den minskade nettoomsättningen ska därför så gott som uteslutande bero på effekterna av covid-19.

Läs mer här.