För dig som fått stöd under coronapandemin

För dig som fått stöd under coronapandemin

Har ditt bolag fått omställningsstöd eller stöd för korttidspermittering? Då finns det några punkter som är viktiga att tänka på.

Då gäller det att vara försiktig med värdeöverföringar som exempelvis utdelning, indragning av akiter med återbetalning till aktieägare och koncernbidrag. Har bolaget fått stöd under corona i form av omställningsstöd eller stöd för korttidspermittering betyder det att ni omfattas av begränsningar i värdeöverföringar från bolaget och ibland också ifrån moderbolaget.

Reglerna är snåriga så det är en bra idé att rådgöra med er revisor innan ni genomför en värdeöverföring.

Vad är det då som gäller?

Har ni erhållit omställningsstöd får varken bolag eller moderbolag lämna utdelning eller göra en indragning av aktier med återbetalning till aktieägare

  • För bolag som fått stöd för april och maj 2020 gäller förbudet 1 mars 2020 till 30 juni 2021.
  • För bolag som fått stöd för juni och juli 2020 gäller förbudet 1 april 2020 till 30 juni 2021.
  • För bolag som får stöd för augusti 2020 till juni 2021 gäller förbudet 1 april 2020 till 31 oktober 2021.

En förutsättning för om ni fått stöd för korttidspermittering är att bolaget fått allvarliga och tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av pandemin. Det betyder att utdelning eller annan värdeöverföring inte är aktuellt. Skulle något av detta vara möjligt är det ett tecken på att bolaget inte har några ekonomiska svårigheter.

Ingen utdelning vid korttidspermittering

När det gäller stöd för korttidspermittering för december 2020 till juli 2021 medges inte något stöd om bolaget, eller dess moderbolag, genomför en utdelning eller minskning av aktiekapital två månader innan stödperioden, under stödperioden eller sex månader efter stödperioden. Vad gäller koncernbidrag begränsar detta inte företagets möjligheter att söka stöd under den aktuella perioden.

Har ert bolag fått permitteringsstöd under mars 2020 till november 2020 har Tillväxtverket meddelat att samma regler som ovan gäller. Under denna period gäller förbudet dock bara bolaget som erhållit stöd, utdelningar från moderbolag är inte begränsade.

För bolaget som fått stöd mars 2020 till november 2020 är koncernbidrag att anse som en värdeöverföring och det är endast tillåtet om koncernbidraget neutraliseras med ett motsatt aktieägartillskott.

Notera att en värdeöverföring anses ske vid tidpunkten för utbetalning alternativt vid bolagsstämmobeslutet.

Detta gäller angående omställningsstöd