Detta gäller angående omställningsstöd

Detta gäller angående omställningsstöd

Vilka har rätt till omställningsstöd? Vad kan man få för stöd, hur ansöker man och vad gäller för de företag som vill ansöka? Vi reder ut några av frågorna.

För det första krävs vissa förutsättning för att ett företag ska ha rätt att få stödet. Följande gäller:

  • Företaget eller näringsidkaren måste ha F-skattsedel och en total nettoomsättning som under mars och april 2020 har minskat med mer än 30 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Den minskade omsättningen ska i stort sett enbart bero på covid-19.
  • Nettoomsättningen uppgår till minst 250 000 kronor under räkenskapsåret som avslutades närmast före 1 januari 2020.
  • Det beviljade stödet uppgår till minst 5 000 kronor.
  • Utdelningar och liknande får inte lämnas under perioden mars 2020 till juni 2021. Detta gäller även eventuella moderbolag.
  • Företag ska ha försökt ansöka om andra ersättningar, exempelvis försäkring, skadestånd eller annat statligt stöd om förlorad omsättning.
  • Ansökan ska ha gjorts till Skatteverket före 31 augusti 2020.
  • Företaget ska inte ha ansetts vara i ekonomiska svårigheter den 29 februari 2020 enligt EU-kommissionens förordning.
  • Företaget får inte anses vara i obestånd, ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till kronofogden.

Hur räknar man ut omställningsstödet?

Omställningsstödet är ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Andel beräknas som en procentuell nedgång i nettoomsättningen jämfört med föregående år, multiplicerat med 0,75 procent.

Följande formel gäller:

((nettoomsättningen för mars och april 2019 – nettoomsättningen för mars och april 2020) / nettoomsättningen för mars och april 2019) × 0,75.

Är stödet minst 100 000 kronor ges även omställningsstöd för administrativa kostnader kring ansökan av stödet.

Exempel på fasta kostnader som ett företag kan få stöd för är hyra och leasing, räntor, värdeminskning av anläggningstillgångar, fastighetsskatt, förbrukning av el och vatten och kostnader för städ, sophantering och larm med mera.

Som fasta kostnader räknas inte sådant som företaget kan och bör dra ner på vid en plötslig nedgång i efterfrågan.

Omställningsstöd trots koncernbidrag

Företaget får inte ge någon vinstutdelning eller andra reglerade värdeöverföringar mellan mars 2020 och juni 2021 för att ha rätt till stödet. Däremot är formlösa värdeöverföringar, exempelvis koncernbidrag, tillåtna.

Glöm inte intyg från din revisor

Om omställningsstödet överstiger 100 000 kronor kan det enbart beviljas om företaget skickar med ett skriftlig yttrande från sin revisor. Revisorn ska bland annat yttra sig om nedgången i omsättningen och fastslå att nedgången beror på covid-19. Revisorn ska även yttra sig om bolagets fasta kostnader.

Understiger omställningsstödet 300 000 kronor ska revisorn granska uppgifterna i ansöka och rapportera sina iakttagelser. Uppgår omställningsstödet till minst 300 000 kronor ska revisorn bestyrka uppgifterna.

Omställningsstödet ges med maximalt 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs via Skatteverkets hemsida. Där ska du logga in på ”mina sidor”. Ansökan öppnar 22 juni klockan 12. Sista ansökningsdagen är den 31 augusti 2020.

Om flera bolag inom samma koncern söker stöd ska ansökan lämnas för alla bolag samtidigt.

Stämmer inte uppgifter, eller händer någonting som gör att vissa uppgifter förändras, ska detta anmälas till Skatteverket så snart som möjligt.

Målet är att stödet ska betalas ut inom en vecka från komplett inskickad ansökan enligt Skatteverket.

Läs mer om omställningsstödet på Skatteverkets hemsida.

Har du frågor? Kontakta oss på Adact.