7 saker att tänka på vid anställning av sommarjobbare

7 saker att tänka på vid anställning av sommarjobbare

Sommarjobb

Har du inte anställt sommarjobbare är det hög tid att göra det nu. Vad ska man då tänka på när man anställer extrapersonal?

1. Skriv anställningsavtal

Enligt LAS är huvudregeln att anställa tillsvidare, men det finns möjlighet att även anställa tidsbegränsat. Eftersom huvudregeln är tillsvidareanställning behövs ett anställningsavtal som visar att det är frågan om visstidsanställning. Det finns olika typer av anställningsformer som är tidsbegränsade – säsongsanställning, visstidsanställning av personer över 67 år, vikariat och allmän visstidsanställning. I kollektivavtal kan finnas andra regler om anställningformer. Det är viktigt att du läser på om de olika anställningsformerna så att du väljer rätt.

2. Glöm inte ange slutdatum

En anställning är bara visstid om ni angett en period som den gäller. Normalt sett kan den inte sägas upp i förtid från något håll. Gäller det långa visstidsanställningar kan det därför vara bara att lägga till en möjlighet till uppsägning från båda sidor.

3. Att bestämma lön

Lönen ska styras av kompetens men också bransch och marknadsläge. I vissa fall finns lägstanivåer att förhålla sig till och fackförbund har ibland lönerekommendationer för extrapersonal. Normalt sett brukar säsongsanställda inte har avtalad semester. I dessa fall måste semesterersättning betalas ut, senast en månad efter avslutade anställning. Semesterersättningen ska anges separat i lönebeskedet.

4. Försäkringar

Det finns inga lagkrav på försäkringar men är du knuten till ett kollektivavtal finns regler om försäkringar där. Kontrollera omfattning om de anställde arbetar mindre än heltid. Glöm inte att kontrollera försäkringar vid till exempel olycka på arbetsplatsen.

5. Regler för skolungdomar

Är de anställda under 18 år gäller särskilda reglar som bland annat begränsar arbetstid och arbetsuppgifter. Det finns även särskilda regler för jämkning. Läs mer om det på Skatteverkets sida.

Som arbetsgivare betalar du fulla arbetsgivaravgifter även för personer födda 1991 eller senare.

6. Att anställa sina barn

Det finns särskilda skatteregler om du anställer egna barn. Om du är egenföretagare eller har företagsledarställning är din egna barn undantagna från regler om anställningsskydd. I övrigt gäller samma regler.

Om barnen är under 16 år ska ersättningen inte anses som lön skatterättsligt. Det innebär att du varken ska betala arbetsgivaravgift eller får dra av lönen i den enskilda firman och barnet ska inte ta upp inkomsten till beskattning. 

Är barnet 16 år eller äldre får du skatterättsligt göra avdrag för en marknadsmässig lön till barnet.

7. Glöm inte att lära ut arbetsuppgifterna

Det är viktigt att ge nya anställa en bra start. Det gäller inte minst sommarjobbare. Se till att de får tillräcklig information för att kunna sköta sitt arbete på ett bra sätt. Se även till att instruera om rutiner och säkerhet på arbetsplatsen.

Har du några frågor eller funderingar angående anställning av sommarjobbar? Kontakta oss på Adact så hjälper vi dig.