Ingen utdelning om korttidsstöd utnyttjats

Ingen utdelning om korttidsstöd utnyttjats

Tillväxtverket vill stoppa företag från att göra aktieutdelning för företag som utnyttjat statligt krisstöd.

Detta innebär att företag inte kan använda 3:12-reglerna längre.

Det har varit en del oklarheter kring möjligheterna att ta utdelning samtidigt som något av de statliga krispaketen uttnyttjats. Nu har till Tillväxtverket kommit fram till att företag som tagit aktieutdelning under eller i nära anslutning till stödperioden inte har rätt till krispaketen från staten.

Läs mer om de olika krispaketen här.

Kan inte utnyttja 3-12-reglerna

Beslutet har fått kritik från företagare, forskar och experter som tycker att detta slår mot företagandet, ekonomin och samhället i stort. När det även kom antydan på att utdelningsstoppet ska gälla året ut blev inte kritiken mindre. Även småföretagare insåg då att de kan komma att drabbas. De kommer inte kunna ta utdelningar enligt 3:12-reglerna.

3:12-reglerna är särskilt framtagna för just småföretagare. I fåmansbolag är det nämligen svårt att skilja på vad som är arbetsinkomst och vad som är kapitalinkomst. Många är ofta beroende av utdelningarna.

– Om du äger en aktie i Volvo så vet man att det är kapitalinkomst som är utdelning. Men så är det inte för ägare till fåmansföretag, deras ersättning från bolaget är oftast en mix av både lön och utdelning. Det är skattemässigt fördelaktigt att ta viss utdelning från bolaget istället för att ta en högre lön och inte någon utdelning alls. Det är inget konstigt att man mixar. Det gör i princip alla, förklarar Hans Peter Larsson som är skatteexpert på Far för Fplus.

Räknar med utdelning

Att det är på detta sätt gör att många fåmansföretagare räknar med utdelning för att exempelvis finansiera sin semester, då det ju blir en del av inkomsten.

Det finns två sätt att beräkna utdelning på. Antingen utgår man från huvudregeln eller så använder man sig av schablonregeln. Huvudregeln innebär att man utgår från antalet anställda och den totala lönesumman i bolaget. Schablonregeln innebär att en fåmansägare alltid får ta ungefär 170 000 kronor i utdelning per år.

Ändrad information

Först skrev Tillväxtverket att företag inte fick använda stöden om de även tog större utdelningar. Detta ändrades efter påtryckningar från finansutskottet till utdelningar oavsett storlek.

Hur allt slutar är inte klart. Genom att följa informationen på Tillväxtverkets hemsida har man koll på det senaste. Det är klart att de som tagit utdelningar innan den 16 mars kan vara lugna men har utdelning skett efter detta datum kan stöden stoppas.