Ingen permittering under semestern

Ingen permittering under semestern

Många företag utbyttjar möjligheten till korttidsarbete då försäljningen sviktar. Vad gäller då under semestern?

Det går inte att vara permitterad under semestern. Semester innebär redan frånvaro från jobbet, detsamma gäller sjukdom, föräldraledighet och vård av sjukt barn. Tillväxtverket har därför satt ner foten och meddelar att det inte går att vara permitterad på semestern och samtidigt omfattas av reglerna för korttidsarbete.

Tidigare gjorde Tillväxtverket bedömningen att betald och intjänad semester kunde likställas med närvaro eftersom semesterersättningen är en del av ersättningen för en utförd prestation.

Tillväxtverket valde då att justera den ursprungliga ståndpunkten efter det att regeringen krävde ett förtydligande av reglerna så att det tydligt frangår att frånvaro inte är stödgrundande. Syftet är att harmonisera rättstillämpningne med lagstiftarens intentioner. Semester ska därför alltid räknas som frånvaro vid beräkning av de preliminära stödet.

Företaget ska vid avstämning redovisa all frånvaro, inklusive semester. Stämmer inte den faktiska arbetade tiden ihop med stödperioden kommer överskottet dras av vid nästa period. Ingen återbetalning ska göras.

Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska de anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet med stödet är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris som covid-19 ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Läs också: Permittering och uppsägning, vad är skillnaden?

Avstämning från den 16 juni

Avstämningsperioden för de företag som har fått stöd för korttidsarbete med start i mars senareläggs från till den 16 juni av Tillväxtverket. Det innebär för att istället göras mellan 1-15 juni ska avstämningen ske mellan 16-30 juni. Anledningen är att Tillväxtverket behöver tid för att få klart system för avstämning och möjliggöra kontroller som säkrar att stödet ges på rätt sätt. Det ska samtidigt underlätta för företag så att de gör rätt.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.