Permittering och uppsägning, vad är skillnaden?

Permittering och uppsägning, vad är skillnaden?

Många företag brottas med ekonomiska svårigheter i kölvattnet av det nya coronaviruset. Ett sätt att dra ner på kostnaderna är att minska personalstyrkan. Vad är då skillnaden mellan att permittera och säga upp?

Att man permitterar innebär att personalen går ner i arbetstid, utan att de sägs upp. I dessa fall är huvudregeln att personen som permitteras ska ha full lön. Nu finns det möjlighet att få stöd för detta då regeringen i samband med coronakrisen öppnat för möjlighet med kottidspermittering.

Läs mer om alla regeringens åtgärder här.

Korttidspermittering

Just korttidspermittering innebär att den anställde permitteras 20, 40 eller 60 procent av den ordinarie arbetstiden. Lönemässigt får den anställde några procent mindre och staten går upp och täcker upp för den stor del av lönen till den anställde då denne inte arbetar till arbetsgivaren.

Läs mer om permittering här.

Varsel till facklig organisation

Ett varsel är när anställda sägs upp av personliga skäl. Sker uppsägning på grund av arbetsbrist ska information och förhandling ske med facket. Antingen med det fack arbetsgivaren har kollektivavtal via eller om någon anställd som berörs av uppsägning är medlem i något fackförbund.

Berörs fler än fem anställda av uppsägningen ska även Arbetsförmedlingen varslas.

Det kan vara bra att de anställda varslas före förhandling med facket. Det är inget krav men är alltid bra att de anställda får rätt information. Var dock noga med informationen. Att varsla om uppsägning är inte samma sak som att inleda förhandlingar med berörda fackförbund.

Uppsägning

En uppsägning kan ske både från arbetsgivaren och arbetstagaren. Är det arbetsgivaren som säger upp finns regler att följa. Det ska bland annat finnas en saklig grund till uppsägning. Oavsett vad anledningen till uppsägningen är har den anställde rätt till uppsägningstid.

Blir en anställd däremot avskedad upphör anställningen samma dag. Ett avsked beror alltid på att den anställde grovt misskött sig. Notera att uppsägning på grund av personliga skäl och avsked är två olika saker och vilket det rör sig om beror på hur allvarlig den grova misskötseln är.

Har du frågor angående permittering och uppsägning. Kontakta oss på Adact.