Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen har föreslagit en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften som ett led i att minska kostnaderna för arbetsgivarna under situationen vi befinner oss i nu i samband med Covid-19. Stödet avser alla företag oavsett antal anställda men är begränsat till ett tak på 30 anställda och för lönesummor upp till 25 000 kr per anställd och månad. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21%) betalas på de löner som berörs. Alla företag kan därmed få upp till 5 300 kr i nedsättning per anställd med ett totalt maxbelopp på 159 000 kr per månad för perioden 1 mars till 30 juni.

För att kunna nyttja stödet så måste man ansöka om nedsättningen, vilket sker genom AGI-rapporteringen där man på fält 062 i individuppgiften anger om den anställde ska omfattas. Reglerna föreslås träda i kraft 6 april 2020 vilket innebär att man bör vänta till det datumet med att lämna in AGI för marslönerna. Har man redan lämnat in AGI avseende marslönerna får man ansöka om omprövning efter detta datum.

För mer information, kontakta din konsult på Adact eller läs mer här.