Fler åtgärder från regeringen

Fler åtgärder från regeringen

Regeringen presenterade ytterligare ett krispaket för att lindra konsekvenserna av corona för små och medelstora företag.

Lånegaranti

För att underlätta finansiering föreslås en statlig lånegaranti. Detta innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna för de företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av virusutbrottet. Lånegarantin är till för små och medelstora företag men det finns ingen exakt specificerad maxstorlek för att ett företag ska få lånet. Meningen med lånen är att de användas till sådant som kan jämställas med ett normal löneuttag, alltså inte till bonusar eller liknande.

Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor och det är Riksgäldskontoret som administrerar detta. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Sänka arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna kommer tillfälligt att sättas ned under perioden 1 mars till 30 juni 2020. Nedsättning föreslås gälla för upp till 30 anställda på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor. Detta innebär en skattelättnad på upp till 5 300 kronor per anställd per månad. Det föreslås också en nedsättning av egenavgifter för enskilda näringsidkare.

Rabatt på hyran

För att minska kostnaderna för företag i de branscher som lider särskilt av virusutbrottet föreslår regeringen ett stöd för att påskynda omförhandlingen av hyror. Branscher det syftas på är exempel sällanköpshandel, hotell och restauranger och innebär att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av hyran. Stödet kan sökas i efterhand och kommer i första hand gälla perioden 1 april till 30 juni.

Fler förslag

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt.

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget.