Krispaket till företag

Krispaket till företag

Corona skakar hela världen. Börserna rasar och företag kämpar för sin överlevnad.

Regeringen presenterade i förmiddags ytterligare åtgärder i ett försök att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet.

Förslagen ska överlämnas till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars. Krispaketet kan omfatta över 300 miljarder svenska kronor, men allt är beroende av hur situationen utvecklas.

Presskonferensen kan du se här.

Korttidspermittering

Detta förslag innebär att lönekostnaderna kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Detta liknar hur det fungerar vid korttidsarbete men subventionsgraden utökas. Målet är att rädda svenska jobb samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 7 april och gälla under hela året, men börjar tillämpas redan idag den 16 mars.

Staten betalar sjuklönen

Förslaget innebär att staten tar över alla kostnader för sjuklönerna under april och maj. Bakgrunden är att samtliga med sjukdomssymtom som bland annat hosta, halsont och snuva ska stanna hemma och karensavdraget tillfälligt tagits bort.

Egenföretagare ersätts genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1 till 14.

Likviditetsförstärkning via skattekonto

Enligt förslaget kan företag få anständ med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Ett företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningra och lämnas under längst tolv månader.

Förslaget om likviditetsförsäkring föreslås börja gälla från den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari i år. Detta innebär att företag som betalt in skatt på sitt skattekonto för årets första månader har rätt att få skatten återbetald. Detta gäller dock enbart seriösa företag som inte missköter sin ekonomi. Företaget får inte heller ha en större skatteskuld.

Sammanfattning av Sveriges ekonomiska åtgärder hittills

  • Kommuner och regioner kompenseras för extraordinära åtgärder och merkostnader inom sjukvården som är kopplade till corona.
  • Karensavdraget slopas mellan 11 mars och 31 maj.
  • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
  • Resurserna för smittbärarpenning ökas.
  • Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader.
  • Likviditetsförstärkning via skattekontot.
  • Korttidspermittering införs.
  • Riksbanken lånar ut 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Läs mer på regeringens hemsida här.