Vilka kostnader är egentligen avdragsgilla?

Vilka kostnader är egentligen avdragsgilla?

Avdragsgilla kostnader

Det finns en rad avdragsgilla kostnader i ett företag. Det är dock inte alltid lätt att hålla koll på vad som gäller. Här kommer en genomgång av skattefria utgifter och hur du räknar på avdragsgilla kostnader.

Ett första steg är att hålla koll på vad en avdragsgill kostnad faktiskt är. Som grundregel kan du tänka att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Kostnaden ska alltså ha en direkt relation till verksamheten. Vad som är avdragsgillt och vilka belopp som gäller avgörs av skatteverket.

Representation

I vissa fall då du företräder företaget kan det betraktas som representation. Detta godkänns av Skatteverket som avdragsgillt om det direkt hänger ihop med din företagsverksamhet. Exempel kan vara personalfest eller vara typ en middag i samband med en förhandling.

Vissa typer av representation är direkt avdragsgillt. Det kan vara minder förträning upp till 60 kronor per person. Aktiviteter som en teaterbiljett är avdragsgillt upp till 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Samma summa gäller som avdrag för lokalhyra, underhållning och förtäring vid en personalfest.

Vissa typer av representation är inte avdragsgilla, men du kan göra momsavdrag på utgiften. Det gäller vid luncher och middag för upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Överstiger beloppet 300 kronor och det även ingår alkohol ska en särskild beräkning göras.

Notera att möjligheten att göra skatteavdrag för denna typ av kostnader är enklare om du har ett aktiebolag än vid andra företagsformer.

Julklappar och andra gåvor

Den vanligaste typen av gåva till anställda är en julklapp. För att denna typ av present ska vara avdragsgill får värdet inte överstiga 450 kronor inklusive moms. Gåvan får inte vara kontanter eller kunna bytas mot kontanter. Däremot är presentkort okej. Överstiger värdet den satta summan är den skattepliktig från första kronan.

Läs mer om gåvor här.

Göra avdrag för inventarier

Företag får i regel göra avdrag för inventarier, så länge det är inventarier som sjunker i värde. Det är alltså inte okej att göra avdrag för konst eller musikinstrument.

Inventarierna brukar delas upp i två kategorier: direkt avskrivning eller räkenskapsenlig avskrivning. Vid köp av inventarier av mindre värde och en livslängd på upp till tre år kan avdrag göras samma år. Väljer man att göra en räkenskapsenlig avskrivning innebär det att avdraget vid beskattningen motsvarar avskrivningen i räkenskaperna. Vanligtvis sker då avskrivningen på fem år.

Tjänstebil och tjänsteresa

Under tjänsteresor finns det möjlighet att göra avdrag. Alla kostnader vid resor, inkluderat trängelskatt och liknande bokförs då som kostnader i företaget. I vissa fall har företaget egna bilar som de anställda kan använda vid resor. Momsen vid köp av personbil är inte avdragsgill utan ska bokföras som en del av köpet. Däremot får du göra momsavdrag om du köper en skåpbil. Används privatbil i tjänsten får du avdrag med 18,50 kronor per mil.

Används en tjänstebil behöver du en körjournal där alla resor noteras. Detta gäller om du inte vill ta upp en privat bilförmån utan bilen enbart är till för resor i tjänst. Vid denna typ av tjänstbil är det tillåtet att göra totalt tio privatresor per år, om totalt 100 mil. Den som kör förmånsbilen blir inte beskattad.

Friskvård och träning

Ett friskvårdsbidrag är avdragsgillt för dig som företag och även för dina anställda. Notera att bidraget måste rikta sig till hela personalen för att vara avdragsgillt, även korttidsanställda.

Ger du friskvårdsbidrag?