Ger du friskvårdsbidrag?

Ger du friskvårdsbidrag?

Skatteverket SKV har i ett ställningstagande förklarat hur man ser på den personalförmån som det innebär att arbetsgivaren ger ett årligt friskvårdsbidrag till den anställde. Grundregeln för alla personalförmåner är att det delas ut lika till alla anställda för att vara skattefria. Om så inte sker så ska alla beskattas för förmånen som lön.

Vad innebär det i detta fallet om den anställde bara arbetar 50 procent eller om man bara varit anställd en del av året?

Deltidsanställd kan få ett friskvårdsbidrag som svarar mot anställningen. Är man anställd på kortare del än ett år så kan man få ett bidrag som motsvarar den anställningstiden. Har man däremot fått ett bidrag för hela året men sedan väljer att sluta så påverkas inte bidraget av detta utan den anställde kan behålla hela bidraget skattefritt.

Hela ställningstagandet finner du här.