Vad ska man göra med alla papperskvitton?

Vad ska man göra med alla papperskvitton?

Spara kvittonEnligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation som ett företag tar emot från någon annan bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget. Bokföringsnämnden BFN har uttalat att principen även gäller kvitton som ska användas som verifikationer. Det innebär att alla kvitton ska sparas i det skick kvittot hade när det togs emot. Är kvittot i pappersform ska det bevaras i pappersform under arkiveringstiden.

Väljer man att lagra kvitton digitalt så ska man ändå spara originalet.

Läs mera på Bokföringsnämnden som publicerar olika brevsvar.