Vad ska man göra med alla papperskvitton?

Gör det du är bäst på, det gör vi

Vad ska man göra med alla papperskvitton?

Spara kvittonEnligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation som ett företag tar emot från någon annan bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget. Bokföringsnämnden BFN har uttalat att principen även gäller kvitton som ska användas som verifikationer. Det innebär att alla kvitton ska sparas i det skick kvittot hade när det togs emot. Är kvittot i pappersform ska det bevaras i pappersform under arkiveringstiden.

Väljer man att lagra kvitton digitalt så ska man ändå spara originalet.

Läs mera på Bokföringsnämnden som publicerar olika brevsvar.