Föreningar kan behöva ändra sina stadgar

Gör det du är bäst på, det gör vi

Föreningar kan behöva ändra sina stadgar

Föreningar kan behöva ändra sina stadgarEfter en lagändring som kom den 1 juli 2016 står det klart att föreningar kan behöva ändra sina stadgar. Vissa av ändringarna är dessutom tvingande.

De nya reglerna i lagen om ekonomiska föreningar gäller ekonomiska föreningar men också de föreningsformer som följer lagen om ekonomiska föreningar, däribland bostadsföreningar, sambruksföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och bostadsrättsföreningar i tillämpliga delar.

Berörs du av detta? I så fall finns en genomgång av ändringarna här på Bolagsverket.se.