Föreningar kan behöva ändra sina stadgar

Föreningar kan behöva ändra sina stadgar

Föreningar kan behöva ändra sina stadgarEfter en lagändring som kom den 1 juli 2016 står det klart att föreningar kan behöva ändra sina stadgar. Vissa av ändringarna är dessutom tvingande.

De nya reglerna i lagen om ekonomiska föreningar gäller ekonomiska föreningar men också de föreningsformer som följer lagen om ekonomiska föreningar, däribland bostadsföreningar, sambruksföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och bostadsrättsföreningar i tillämpliga delar.

Berörs du av detta? I så fall finns en genomgång av ändringarna här på Bolagsverket.se.