Förslag på paketering av fastigheter vid överlåtelse

Förslag på paketering av fastigheter vid överlåtelse

Paketera fastigheter vid överlåtelseGenom att paketera tillgångar i ett dotterbolag och sälja dotterbolaget, istället för att sälja tillgångarna direkt, kommer man ifrån beskattning av kapitalvinsten. Fastigheter är tillgångar som har längst avskrivningstid och är därför mest intressanta som objekt att paketera i bolag, men paketering av andra typer av tillgångar är också möjligt.

Paketeringsutredningen förslår nya regler för hantering av dessa transaktioner, som innebär att när ett företag avyttrar näringsbetingade andelar och tillgångarna huvudsakligen består av fastigheter i Sverige ska företaget anses ha avyttrat och åter förvärvat fastigheterna till deras marknadsvärde.
En sådan avskattning ska kombineras med en schablonintäkt på 7,09 procent. Lagerfastigheter utmönstras i bolagssfären och stämpelskatten för juridiska personer sänks från 4,25 procent till 2 procent. Detta är en del av förslagen i det betänkande som har lämnat.

1.Här är en länk till utredningen för den som vill fördjupa sig.

2. En artikel med skatteaspekter på den föreslagna skatteändringen finns här på dagensjuridik.se. Artikeln ger en resumé över de föreslagna skattereglerna.  Intressant läsning och en snabb orientering i ämnet.