Krav på personalliggare i fler branscher

Krav på personalliggare i fler branscher

Det ska bli svårare att använda sig av svart arbetskraft. Skatteverket föreslår därför att fler branscher ska omfattas av krav på personalliggare. Enligt Skatteverket förväntas förslagen öka skatteintäkterna med drygt 200 miljoner kronor per år. Dessutom bedöms det vita arbetet öka med drygt 1 300 årsarbetskrafter.

De nya branscherna som ska omfattas är kropps- och skönhetsvård, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet. Företag inom dessa verksamheter ska börja föra personalliggare från och med den 1 juli 2018 enligt förslaget.

Systemet med personalliggare finns redan idag i bland annat restaurang- och byggbranschen.

Läs mera på regeringens hemsida här.