Att tänka på när det gäller den egna lönen

Att tänka på när det gäller den egna lönen

Det är viktigt för företagare att ta ut rätt lön då detta bland annat påverkar den framtida pensionen och eventuell sjukpenning.

Nedan följer några viktiga beloppsgränser.

Sjukpenning: 336 000 kronor.

Sjukpenningsgrundande inkomst används för att räkna ut sjukpenning och tillfällig föräldrarpenning. 336 000 kronor är den högst sjukpenningsgrundande inkomsten. Högre inkomster räknas inte med.

Föräldrapenning: 448 000 kronor.

Det är den aktuella arbetsinkomsten som ligger till grund för din sjukpenningsgrundande inkomst när det gäller föräldrapenning. Arbetsinkomsten ska beräknas pågå under minst sex månader eller vara årligen återkommande.

Pensionsgrundande inkomst: 496 305 kronor.

Detta är den maximala pensinosgrundande inkomsten före avdrag för allmän pensionsavgift. Löneuttaget ligger som grund för detta. Löneuttaget per år ska rapporteras på din kontrolluppgift till Skatteverket.

De två skiktgränserna för statlig inkomstskatt för inkomståret 2017 är 452 100 kronor (nedre) och 651 700 kronor (övre). På inkomster över den nedre gränsen tas en statlig inkomstskatt på 20 procent ut. På inkomster över den övre gränsen tas ytterligare fem procent statlig inkomstskatt ut.

Har du fyllt 65 år vid inkomstårets början är det andra skiktgränser som gäller. Då är 478 100 kronor den nedre och 670 600 kronor den övre gränsen.