Minska smittspridning på arbetsplatsen

Minska smittspridning på arbetsplatsen

smittspridning

Coronaviruset sprider sig över världen och rädslan för att smittas är stor. Här kommer några tips för att minska smittspridning på jobbet.

Förkylningsvirus finns hela tiden, men under vårvinter brukar influensaliknande virus öka. Det kan ställa till stora problem på arbetsplatser. Influensa kan dessutom vara farligt för personer som är extra infektionskänsliga. Det gäller därför för dig som arbetsgivare att försöka se till att smittspridningen minimeras.

Många kontor har gått ifrån att personalen sitter i egna rum till öppna kontorslandskap. Detta gör att risken ökar för att virus sprider sig snabbt. Se därför till att kommunicera ut information gällande att minska chansen för smitta.

Tvätta händerna ofta

Steg ett är att se till att personalen har en god handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Använd gärna handsprit däremellan. Se till att toaletter städas lite oftare under denna period. Det kan även vara en god idé att har särskilda gästtoaletter för personer som är på besök.

Jobba hemifrån och stanna hemma

En bra idé är även att tillåta distansarbete för personer som känner sig krassliga men ändå kan jobba. Genom att hålla personal hemma kan man undvika smitta. Se även till att sjuka personer ser till att stanna hemma så länge som behövs och inte komma tillbaka till jobbet för tidigt. Skapa en rutin för att de som är friska hjälper till att lösa de arbetsuppgifter som hamnar i kläm på grund av sjukdom.

Har ni infektionskänsliga personer på en arbetsplats kan det vara bra att i förebyggande syfte låta dessa personer arbeta på distans, eller i alla fall sätta dessa i egna rum.

Torka av arbetsplatsen

Uppmana personalen att torka av sin arbetsplats efter avslutad dag med engångsartiklar. Detta gäller speciellt om varje person inte har en egen plats. Notera att avtorkning inte hjälper mot luftburna virus, så som coronaviruset. Trots det kan det kännas fräschare att städa av arbetsplatsen efter dagens slut.

Det enda som hjälper mot coronaviruset är särskilda munskydd som används i sjukvården. Det är dock inte aktuellt att använda dessa i vardagliga livet. Tänk i stället på att vara uppmärksam på sjukdomssymtom och stanna hemma om du känner dig dålig. Hosta även i armveck och se till att tvätta händerna ofta för att undvika smitta.

På Folkhälsomyndighetens sida finns mer information om coronaviruset.