5 tips vid offertskrivande

5 tips vid offertskrivande

Offert

En offert är en viktig del av ett företags försäljning. Att få till en bra och tydlig offert gör, förhoppningsvis, att du ökar din försäljning. Offertskrivandet är även en del av både marknadsföringen och kundrelationerna.

Här kommer några tips på vad du bör ha koll på när det gäller offertskrivande.

1. Var i tid

Den viktigaste punkten är att lämna in din offert i tid. Ingen tycker om att vänta, och detsamma gäller när det handlar om att få svar på sin prisförfrågan. Dröjer du för länge kan det hända att kunden inte tar din offert i beaktande. Ditt anseende kan även påverkar om du inte är tid. Finns det ingen deadline för offerten är en bra riktlinje att lämna in den så snart du kan.

2. Försök lösa hela problemet

Ofta har kunden ett problem som behöver lösas. Försök att titta på en helhetslösning gällande detta så att kunden slipper att kontakta flera leverantörer. Skicka gärna med information tillsammans med offerten för att beskriva vad just du kan göra och som förklarar dina produkter eller tjänster närmare.

3. Vad noggrann

Tänk igenom din offert noggrann och låt det ta tid. Alla villkor som ni kommit överens om ska finnas med. Felaktigheter i offerten kan skada ditt anseende.

Det kan vara bra att ta fram en checklista så att du inte glömmer bort några punkter. Några viktiga punkter som bör finnas med är:

  • Specifikation för det du erbjuder.
  • Priser, både per enhet och ett totalpris. Det är bra att specificera de olika posterna i offerten så kunden kan se vad som kostar vad.
  • Ange eventuella rabatter.
  • Ange din leveranstid. Det kan vara bra att kolla med kunden vad de förväntar sig för leveranstid och sedan undersöka om du kan uppnå detta. För lång leveranstid kan ibland göra att kunden väljer en annan leverantör.
  • Glöm inte leverans- och betalningsvillkor.

4. Dina offerter är bindande

När du skriver en offert ska du ange hur länge offerten är giltig. Glöm inte att offerten sedan är bindande under denna period. Det går alltså inte att höja priset bara för att dina egna leverantörer gjort det om en beställning kommer under offertens giltighetstid.

5. Svara på alla prisförfrågningar

Det är viktigt att återkoppla på samtliga prisförfrågningar som kommer in till dig. Är det någonting som du känner att du inte kan tillhandahålla, meddela kunden detta.