Julklapp – vad gäller?

Julklapp – vad gäller?

För många är det tradition att ge de anställda en julklapp. En inte helt enkel uppgift alla gånger. Det gäller dessutom att hålla sig inom vissa ramar för att gåvan ska vara skattefri,

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda kan vara skattefria, så länge de håller sig inom vissa ramar. I annat fall kan gåvor från arbetsgivaren bli skattepliktiga.

Gåvor från arbetsgivare till anställd är som regel skattepliktiga. Undantag är ovanstående gåvor. En sådan present är skattefri så länge värdet, alltså marknadsvärde inklusive moms, inte överstiger satte gränser. Vad gränsen är beror på vilken typ av gåva det gäller. Är värdet för gåvan högre än den satta gränsen är gåvans hela värde skattepliktigt.

Arbetsgivare får göra avdrag för kostnaden för presenterna som en personalkostnad.

Inga pengar

Lämnar du pengar som present till dina anställda är detta inte skattefritt. Även andra betalmedel såsom postväxel eller presentkort som kan bytas mot pengar räknas som pengar. Däremot går det bra att ge bort presentkort som inte kan bytas mot pengar.

Värdet på en julgåva får inte överstiga 450 kronor inklusive moms för att vara skattefri. Administration och transport av gåvan behöver inte räknas in i detta.

Minnesgåva

En minnesgåva är en present till en person som varit anställd i företaget länge eller i samband med en jämn födelsedag över en viss ålder, från 50 år och uppåt. En sådan typ av gåva är skattefri upp till 15 000 kronor inklusive moms och får inte ges mer än en gång till en enskild anställd, förutom då anställningen upphör. Noterbart är att en varaktig anställning är minst sex år sammanlagd anställningstid.

Övriga gåvor jämställs som ersättning för utförs arbete och är då skattepliktig.