Utkast inför 3:12-utredningen på gång

Utkast inför 3:12-utredningen på gång

Nu ser det ut som de omskrivna förändringarna av 3:12-reglerna är på gång och ett utredningsdirektiv håller på att ta form.

En av 73 punkter i januariöverenskommelsen var förändringar av 3:12-reglerna. Enligt källor ska tjänstemän inom Finansdepartementet redan har skissat på ett utkast till direktivet för en 3:12-utredning. Några förhandlingar om en utredning har dock inte skett så några färdigförhandlade utredningsdirektiv finns troligen inte.

Radikalt problem

Hans Peter Larsson, som är skatteansvarig på FAR, konstaterar att problemet är att radikalt nya grepp behöver tas fram. De nya greppen riskerar samtidigt att få negativa effekter, vilket gör att regeringen vill vinna tid till det att konkreta förslag läggs fram. Det gäller exempelvis förslag på procentsatser och beloppsgränser.

– Det viktiga är att företagare och andra, oavsett om en 3:12 utredning drar igång i närtid, överväger vilka alternativ som står till buds för dem de närmaste åren. Dagens politik har ett stort inslag av förhandlingar och uppfattningar, vilket gör att politiska ställningstaganden kan ändras på kort tid, säger Hans Peter Larsson, på FAR:s hemsida.

Minskade klyftor

Regeringen har flaggat för ett behov av att minska klyftorna genom ett regelverk. Samtidigt är ambitionen att reglerna ska förenklas. En annan del att utreda är de komplexa delarna i dagens regler. Det gäller till exempel gränsen mellan aktiva och passiva delägare, regler för närstående och löneuttag.

Enligt januariöverenskommelsen ska utredningen för att förenkla 3:12-reglerna göras under 2019-2021. Målet är att ha en ny lagstiftning 2022.