Författare: Adact

Gör det du är bäst på, det gör vi

Utkast inför 3:12-utredningen på gång

Nu ser det ut som de omskrivna förändringarna av 3:12-reglerna är på gång och ett utredningsdirektiv håller på att ta form. En av 73 punkter i januariöverenskommelsen var förändringar av 3:12-reglerna. Enligt källor ska tjänstemän inom Finansdepartementet redan har skissat på ett utkast till direktivet för en 3:12-utredning. Några förhandlingar om en utredning har dock…
Read more

Detta bör egenföretagare tänka på inför pensionen

Driver du ett eget företag? Glöm inte pensionen. Som egenföretagare har du själv ansvar för din kommande pension. För det första gäller det att du tar ut lön. Den lön eller det överskott du får och skattar för ligger till grunden för din allmänna pension. Tjänar du 43 309 kronor i månaden eller mer maximeras inbetalningen…
Read more

Att tänka på om du vill ombilda till aktiebolag

Funderar du på att ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag? Vi ger dig några tips på vägen. Det kan finnas många anledningar till att det kan kännas aktuellt att byta företagsform. Kanske har företaget gått väldigt bra eller så ska någon av de anställda komma in som delägare. Innan du bestämmer dig för att…
Read more

Adact 30 år

ADACT Revisorer och Konsulter 30 År 1989-11-01  År 1989, efter ett par års planering startade Kenny Larsson (då 43 år) och Lars Isaksson (då 50 år) ADACT Revision AB. Kenny och Lars valde att gå från en trygg anställning som revisorer till att starta eget under namnet ADACT.  Vid denna tidpunkt var det väldigt populärt för nybildade företag att ta ett namn som…
Read more

Nu kan kravet på aktiekapital sänkas för privata aktiebolag

Nu ska det bli lättare för mindre företag att etablera sig. Det är i alla fall syftet med regeringens förslag på sänkt aktiekapital i privata aktiebolag. För att starta ett aktiebolag idag behöver man investera 50 000 kronor i aktiekapital. Går regeringens lagändring igenom, som föreslås träda i kraft i januari 2020, kommer aktiekapitalet halveras…
Read more

Hur beräknas sjukpenning för företagare?

Nu är hösten här och med den också förkylningstider. Även om du är företagare kan du såklart bli sjuk och då vara i behov av sjukpenning. Hur räknas då sjukpenningen ut? Beroende på om du har ett aktiebolag eller en enskild firma ser beräkningen olika ut. Är du anställd baseras din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på…
Read more

Moms vid varuhandel med EU-länder

Området med handel mellan företag i EU-länder är stort och i viss mån komplicerat. Det finns vissa undantag att ta hänsyn till, men vi ska här försöka belysa de grundläggande reglerna vid utrikes försäljning mellan företag som är momsregistrerade i sina respektive hemländer. Sälja varor till momsregistrerade köpare i andra EU-länder Med EU-länder menar vi…
Read more

Förändrade arbetsgivaravgifter, igen.

Riksdagen har beslutat om nya arbetsgivaravgifter och egenavgifter för unga. De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2015 och gäller till 30 juni 2016. Därefter slopas nedsättningen helt. Läs mer på Skatteverket eller i Vårändringsbudgeten för 2015. Du som är arbetsgivare betalar nedsatt arbetsgivaravgift, 25,46 procent, för anställda som är födda 1990 eller senare.…
Read more

Deadline day!

Idag är det sista dag för privatpersoner att lämna in sin inkomstdeklaration avseende inkomstår 2014. Om du har ett underskott på slutlig skatt på högst 30000 kr ska du ha gjort en extra skatteinbetalning till ditt skattekonto. Räntan börjar beräknas från och med den 5 maj. Betalning av skatt görs till bankgiro 5050-1055 med individuellt…
Read more

Nya arbetsgivaravgifter för unga

Riksdagen har beslutat om nya arbetsgivaravgifter för unga. Arbetsgivare ska deklarera enligt de nya reglerna från och med redovisningsperioden maj 2015. De nya reglerna innebär att den tidigare nedsättningen av arbetsgivaravgifter för anställda som är födda 1989 slopas. För anställda som är födda 1990–1991 gäller samma avgift som tidigare. Arbetsgivaravgiften för anställda som är födda…
Read more