Nya arbetsgivaravgifter för unga

Nya arbetsgivaravgifter för unga

Riksdagen har beslutat om nya arbetsgivaravgifter för unga. Arbetsgivare ska deklarera enligt de nya reglerna från och med redovisningsperioden maj 2015.

  • De nya reglerna innebär att den tidigare nedsättningen av arbetsgivaravgifter för anställda som är födda 1989 slopas.
  • För anställda som är födda 1990–1991 gäller samma avgift som tidigare.
  • Arbetsgivaravgiften för anställda som är födda 1992 eller senare sänks.
Anställda födda 1989
För anställda som är födda 1989 ska du som är arbetsgivare betala full arbetsgivaravgift. Redovisa underlag för full arbetsgivaravgift för personer födda 1950–1989 i fält 55.

Anställda födda 1990-1991
För anställda som är födda 1990–1991 gäller samma avgift som tidigare. Redovisa underlag för reducerad arbetsgivaravgift för dessa personer i fält 57.

Anställda födda 1992 eller senare
För anställda födda 1992 eller senare ska du som är arbetsgivare endast betala ålderspensionsavgift, 10,21 %. Redovisa underlag för ålderspensionsavgift i fält 59.

 

De nya reglerna gäller från 1 maj 2015.

 

(Källa: www.skatteverket.se)