Dags att deklarera!

Dags att deklarera!

Den här veckan har Skatteverket börjat skicka ut de privata inkomstdeklarationerna för inkomstår 2014 och e-tjänsten har öppnat. Är ni osäkra på vilka avdrag man kan göra i deklarationen kommer här svar på några av de vanligaste frågorna. Behöver ni hjälp med Er deklaration, kontakta oss på Adact så löser vi naturligtvis det.

Hur mycket kan jag dra för resor till och från jobbet?

Om du har använt bil för resor till och från arbetet får du göra avdrag för utgifterna

  • om avståndet är minst fem kilometer och om du regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt
  • om det saknas kollektivtrafik och avståndet är minst två kilometer.

Avdraget är 18,50 kronor per mil. Använder du egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag för utgift för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil.

Om du har rätt till avdrag för resor med bil (egen bil eller förmånsbil) får du dessutom dra av de faktiska utgifterna för väg-, bro- eller färjeavgift. Om du reser med egen bil får du även göra avdrag för de faktiska utgifterna för trängselskatt.

Om du har använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för resor till och från arbetet för de dagar som du har använt bilen i tjänsten.

Om du har använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du göra avdrag för alla dagar du använt bilen för resor till och från arbetet.

Du kan bara få avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för den del av dina utgifter som överstiger 10 000 kronor.

Jag arbetar på annan ort, vilka avdrag kan jag göra?

Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort så kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du har behållit bostaden på den gamla orten. För att få avdrag måste du ha övernattat på arbetsorten och avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten ska vara längre än 50 kilometer.  

Måltider och småutgifter
Du får bara göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden av vistelsen på arbetsorten.Du kan göra avdrag för utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten med antingen den verkliga merkostnaden eller enligt schablon. Schablonavdraget är 66 kronor per dag under den första månaden. Exempel på hur avdraget beräknas (för hur många dagar avdrag medges i olika situationer) finns i avsnitt 4.5 i Skatteverkets ställningstagande 2011‑08‑10, dnr 131 94075‑11/111.

Bostadskostnader
Du får göra avdrag för utgiften för ditt boende på den nya orten. Du måste kunna visa kvitto eller liknande på hur stor utgiften är. Om familjebostaden har flyttats till arbetsorten får du i stället göra avdrag för bostaden på den gamla bostadsorten.Du får göra avdrag för utgifter för din boendekostnad under längst två år. För gifta och sambor får avdrag även göras efter denna tid om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. I sådana fall får du göra avdrag under sammanlagt fem år. Om synnerliga skäl talar för det får du dock göra avdrag för längre tid.

Får jag göra avdrag för tidningar och facklitteratur?

Du får inte göra avdrag för en vanlig dags- eller kvällstidning. Denna kostnad räknas som en privat levnadskostnad.

Du får bara avdrag för dina utgifter för en sådan tidning eller facklitteratur som anses nödvändig för att du ska kunna sköta ditt arbete. Domstolspraxis är hård inom området. Avdrag för allmänna uppslagsverk eller för litteratur som köps av personer som inte tillhör någon speciell yrkesgrupp, bör inte komma ifråga.

(Källa: www.skatteverket.se)