Deadline day!

Deadline day!

Idag är det sista dag för privatpersoner att lämna in sin inkomstdeklaration avseende inkomstår 2014.

Om du har ett underskott på slutlig skatt på högst 30000 kr ska du ha gjort en extra skatteinbetalning till ditt skattekonto. Räntan börjar beräknas från och med den 5 maj. Betalning av skatt görs till bankgiro 5050-1055 med individuellt OCR-nummer som du kan få fram här:
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/ocrberakning.4.18e1b10334ebe8bc80005111.html