AdactOnline

Att tänka på om du vill ombilda till aktiebolag

Funderar du på att ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag? Vi ger dig några tips på vägen.

Det kan finnas många anledningar till att det kan kännas aktuellt att byta företagsform. Kanske har företaget gått väldigt bra eller så ska någon av de anställda komma in som delägare.

Innan du bestämmer dig för att ombilda företaget till ett aktiebolag kan det vara en bra idé att prata med din redovisningskonsult eller revisor. Är aktiebolag den bolagsformen som passar bäst? Det är även viktigt att kolla upp hur bytet påverkar verksamheten och dig själv.

Här kommer fem tips inför ombildandet:

1. Registrera hos Bolagsverket

Till att börja med måste du ha bildat och registrerat aktiebolaget hos Bolagsverket.

2. Bilda före årsskiftet

Bilda ditt aktiebolag före årsskiftet. Detta ger dig extra skattefördelar inför kommande möjlighet att ta utdelning inom gränsbeloppet. Skatten på utdelningen är som lägst 20 procent.

3. Tänk på skulderna

En ombildning innebär att både tillgångar och skulder i den enskilda firman tas över av aktiebolaget till det skattemässiga restvärdet. Bolaget förvärvar alltså inkråmet i firman. Det är viktigt att notera att i de fall där bolaget tar över skulderna kan det uppstå en fordran på aktieägaren. Skulderna är då större än tillgångarna. I de fallen uppkommer ett förbjudet lån. Det innebär att ägaren direkt måste skjuta till medel till bolaget för att skulden ska regleras.

4. Planera noga

Planera ett eventuellt ombildande i god tid och dokumentera dina beräkningar. Rådgör med din redovisningskonsult eller revisor innan du väljer att agera.

5. Avsluta bokföringen

Tänk på att det alltid är viktigt att avsluta bokföringen rätt när du avslutar företaget. Detta innebär att du ska göra ett sista bokslut även om du avslutar räkenskapsåret mitt under ett verksamhetsår. Glöm inte att bokföra även de sista händelserna i bolaget och bevara all räkenskapsinformation i sju år.