Adact 30 år

Adact 30 år

ADACT Revisorer och Konsulter 30 År 1989-11-01 

År 1989, efter ett par års planering startade Kenny Larsson (då 43 år) och Lars Isaksson (då 50 år) ADACT Revision AB. Kenny och Lars valde att gå från en trygg anställning som revisorer till att starta eget under namnet ADACT. 

Vid denna tidpunkt var det väldigt populärt för nybildade företag att ta ett namn som inspirerades av latinska förtecken. Tanken var att det nybildade bolaget skulle fått namnet Adacta (göra klart, lägga till handlingarna) men då det namnet redan var upptaget så blev det kort och gott ADACT! Bolaget har sedan dess arbetat framgångsrikt med små och medelstora företag, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och andra organisationer. 

Överlät sin del

Redan vid starten klargjorde Lars att han ville pensionera sig vid 58 års ålder, så 1997 blev det delpension men också fortsatt arbete i egen regi, men med stark anknytning till ADACT. Samtidigt överlät han sin hälft i bolaget till Kenny, som fortsatte verksamheten tillsammans med sonen Jonas Larsson, redovisningskonsult och dataansvarig, i ett år.

År 1999 valde Lars att inte förlänga sitt förordnande som godkänd revisor, men har sedan dess jobbat kvar som konsult under eget namn och fortsatt bidragit med både kunskaper och kunder till ADACT, via det nära samarbete vi haft under årens lopp. 

Men att driva en byrå med två anställda, som vid denna tid hade en inte oansenlig kundstock, skulle vara ogörligt, så år 1998 knöts auktoriserade revisorn Håkan Kjellström och redovisningskonsult Camilla Börjesson/Johansson till bolaget. Håkan blev hälftenägare och samtidigt ansvarig för utvecklingen av bolagets revisionsarbete. Camilla blev utöver redovisning också ansvarig för vår reception. Båda är fortfarande anställda i bolaget efter 21 år, vilket är ett betyg gott nog!

Gick samman med Björklunds

År 2002 vid samgåendet med Björklunds Revisionsbyrå valde även Kenny likt Lars att fortsätta sin verksamhet i eget bolag men starkt knuten till ADACT. Vid detta tillfälle anslöt Mikael Sigvardsson, auktoriserad revisor, och kunde då successivt fram till år 2006 träda in i Kennys uppdrag som revisor. År 2006 valde Kenny att inte förlänga sitt förordnande som godkänd revisor, vilket han då haft i 30 år. Kenny kan ni fortfarande träffa på kontoret där han dyker upp när golf- och husbilssäsongen är över. 

Mikael, med bakgrund på Björklunds i Stockholm, bidrog till den byråns engagemang, och därmed ADACT:s namnbyte till Björklunds. Delägarkretsen bestod därefter av Håkan Kjellström, auktoriserad revisor, Jonas Larsson, son till Kenny Larsson och auktoriserad redovisningskonsult, Mikael Sigvardsson, auktoriserad revisor, samt Björklunds Revisionsbyrå i Stockholm AB. Vid den här tiden flyttade vi även kontoret från Stampgatan till Odinsgatan. 

Adact igen

Verksamheten bedrevs på detta sätt under fyra år fram till dess Björklunds i Stockholm gjorde ett samgående med Ranby Revisorer. I samband härmed beslöt delägarkretsen i den Göteborgsbaserade verksamheten att gå ur detta samarbete och valde då att gå tillbaka till ADACT, men under en uppfräschad grafisk form. Därför återuppstod ADACT under namnet ADACT Revisorer & Konsulter AB den 1 oktober 2006. Under detta år valde även Åsa Jeanson, auktoriserad revisor, som under ett antal år hyrt ett kontorsrum i våra lokaler, och likt Mikael Sigvardsson med förflutet på Björklunds i Stockholm, att flytta in sin revisionsverksamhet i ADACT och blev i samband med detta också delägare. 

Ett antal år senare utökades delägarkretsen med Markus Gustavsson, auktoriserad redovisningskonsult, som varit med i verksamheten sedan 2002. 

Vuxit sedan dess

Sedan dess har ADACT via sitt kontaktnät vuxit dels genom egen kundtillströmning och dels genom att några mindre byråer i vårt kontaktnät vänt sig till oss och bett oss ta över deras verksamhet inför en kommande nedtrappning. 

Vi har byggt på med ytterligare ett kontor, i Sisjön, då vi i en tvåstegsraket först förvärvade en redovisningsverksamhet i Sisjön och ett antal år senare en revisionsverksamhet i Sisjön. Med två verksamheter i Sisjön slog vi samman dessa båda kontor till ett, som idag bedrivs i dotterbolaget ADACT Revisorer & Konsulter i Sisjön AB, med Björn Thunholm, auktoriserad revisor, som kontorsansvarig och delägare. 

ADACT är idag en organisation på nära 40 medarbetare fördelat på våra två kontor, i centrala Göteborg på Odinsgatan och i Sisjön på Datavägen. 

Välkommen att besöka oss!!