Nu kan kravet på aktiekapital sänkas för privata aktiebolag

Nu kan kravet på aktiekapital sänkas för privata aktiebolag

Nu ska det bli lättare för mindre företag att etablera sig. Det är i alla fall syftet med regeringens förslag på sänkt aktiekapital i privata aktiebolag.

För att starta ett aktiebolag idag behöver man investera 50 000 kronor i aktiekapital. Går regeringens lagändring igenom, som föreslås träda i kraft i januari 2020, kommer aktiekapitalet halveras till 25 000 kronor.

Lagändringen ska göra aktiebolag som bolagsform mer tillgänglig för den som vill starta företag. Målet är framförallt att underlätta i branscher som inte är i behov av ett högt aktiekapital , exempelvis företag inom tjänstesektorn. I förlängningen är målet att öka sysselsättning och ekonomisk tillväxt i landet.

Läs mer om förslaget här.

Halverades 2010

Aktiekapitalet har redan sänkts. 2010 halverades kravet från 100 000 till 50 000 kronor. Sänkningen bidrog då till att fler kunde starta företag. Det nya förslaget har fått en del invändningar från personer som tror att en ytterligare sänkning inte kommer att få någon större effekt. Vissa ser även en risk att borgenärer kommer ställa krav på säkerhet för sina fordringar i form av panter med mera. Andra oroar sig för att förslaget kommer leda till flera oseriösa aktörer på marknaden. Om förslaget blir verklighet eller inte återstår dock fortfarande att se.

Meningen med aktiekapitalet är att det ska skydda bolagets borgenärer och även upprätthålla förtroendet för bolagsformen. I Europa har trenden varit att sänka eller avskaffa aktiekapitalet och idag kan ett privat aktiebolag startas utan aktiekapital i 18 av medlemsländerna i EU.

Följer trenden i EU

Trots att regeringen vill följa efter många av EU-länderna finns inget förslag på ändringar av reglerna för personligt ansvar vid kapitalbrist. Detta innebär en risk för de bolag som drar på sig stora kostnader under uppstartsfasen. Utan ett större aktiekapital riskerar de att hamnar i kontrollbalansläge. Noterbart är att 95 procent av dagens nyregistrerade privata aktiebolag startas med det lägsta tillåtna aktiekapitalet.

Publika aktiebolag kommer enligt förslaget fortsatt ha krav att ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor.

Har du frågor om att starta företag? Kontakta oss på Adact.

https://adact.se/5-skal-till-varfor-du-ska-starta-eget/