Hur beräknas sjukpenning för företagare?

Hur beräknas sjukpenning för företagare?

Nu är hösten här och med den också förkylningstider. Även om du är företagare kan du såklart bli sjuk och då vara i behov av sjukpenning.

Hur räknas då sjukpenningen ut?

Beroende på om du har ett aktiebolag eller en enskild firma ser beräkningen olika ut.

Är du anställd baseras din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på årsinkomsten från arbete. Maxtaket under 2019 var 372 000 kronor. Driver du ett eget aktiebolag räknas du som anställd vilket innebär att din SGI räknas ut på samma sätt som för vanliga anställda. Huvudregeln är att SGI baseras på den lön du antas komma få för ditt arbete sex månader framåt.
Som ägare har du själv stort inflytande över din inkomst. Det gör att Försäkringskassan kan behöva undersöka vad du tagit i lön hittills, och även granska företagets ekonomi för att avgöra vilken lön bolaget har möjlighet att betala ut framöver. Har du inte tagit ut någon lön alls finns det risk att din SGI beräknas till 0 kronor och du har då alltså inte rätt till någon sjukpenning.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Olika lön

Har du tagit ut olika lön per månad beräknas ett genomsnitt fram. Ibland kan även hänsyn tas till lönen under det senaste kalenderåret. Detta kan hända om du varit sjukskriven på grund av exempelvis en graviditet.

Företagare med aktiebolag har även rätt till SGI under ett uppbyggnadsskede på 36 månader.

Om du har enskild firma

Driver du en enskild firma beräknas din SGI från din förväntade inkomst från företaget. Försäkringskassan brukar då ofta utgå från företagets resultat.

Som huvudregel är karenstiden för egenföretagare sju dagar, men du kan välja att ha en kortare eller längre karenstid. Med en längre karenstid får du lägre egenavgift.

Sjukpennning på normalnivår är 77,6 procent av fin SGI och 72,75 prncent på fortsättningsnivån. Sjukpenningsnivån betalas ut i högst 364 dagar under en period på 450 dagar. Därefter går det att ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå.

Läs mer om sjukpenning för dig med enskild firma.

Mer läsning: Karensdag blir karensavdrag