Karensdag blir karensavdrag

Karensdag blir karensavdrag

Karensavdrag

Den 1 januari 2019 byttes karensdagen ut mot ett karensavdrag. Anledningen är att det avdrag som görs vid sjukdom ska vara rättvist och förutsägbart.

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen som görs i samband med sjukdom.
Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Läs mer på Försäkringskassan.

För anställda

Tidigare karensdag gjorde att de om hade oregelbundna arbetstider förlorade pengar om de exempelvis var sjuka en dag då de skulle arbetat ett långt pass. Karendagen gjorde också att du kunde spara pengar genom att sjukanmäla dig senare en arbetsdag. Då blev karensdagen bara den tid som var kvar på arbetsdagen. Karensavdraget däremot gör att det inte spelar någon roll vilken dag du är sjuk eller när på dagen du sjukanmäler dig. Avdraget kommer alltid att vara 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig vecka.

För arbetsgivare

För arbetsgivare innebär det nya avdraget att sjuklönen beräknas annorlund. Det kan därför vara bra att se över sin löneadministration ifall någonting behöver ändras.

Om ni inte använder något lönesystem finns mer information om sjuklön och karensavdrag på verksamt.se

www.verksamt.se

För egenföretagare

För dig som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har kvar de antal karensdagar som du själv valt. Det blir ingen skillnad mot tidigare.

Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag. Samma regler gäller för dig som för andra anställda. Du måste alltså göra karensavdrag i stället för att använda dig av karensdag.

Behöver du rådgivning, kontakta oss på Adact.