5 tips att förbättra likviditeten

5 tips att förbättra likviditeten

Att skilja på resultat och likviditet är viktigt. Medan resultatet visar skillnaderna mellan intäkter och kostnader visar likviditeten på skillnaden mellan det som strömmar in och ut från firman, alltså betalningsförmågan.

Likvida medel är helt enkelt de pengar som företaget har på banken eller i kassan.

En svacka i likviditeten kan komma på grund av några obetalda fakturor eller stora investeringar under en kort period och är ingenting konstigt. Det är dock viktigt att snabbt få ordning på likviditeten.


Likviditeten påverkas av företagets kassacykel. En kassacykel är en period uttryckt i dagar mellan inköp och betalning av slutprodukt. Ju kortare kassacykel desto kortare tid har företaget bundet kapital. Ett sätt att få en förbättra likviditet är att få snabbt betalt av kunderna samtidigt som betalningstiden till leverantörerna är längre. Även en hög omsättningshastighet påverkar likviditen. Man kan helt enkelt säga att likviditeten påverkar av lagringstiden, alltså hur snabbt lagret omsätts, kundkredittiden och leverantörskredittiden.

Här kommer fem tips för att förbättra sin likviditet:

1. Se till att få betalt:

Det gäller först och främst att få iväg sina fakturor och inte spara dem till slutet av månaden. Bevaka sedan så att kunderna faktiskt betalar. Påminn kunderna så fort en faktura förfallit. Se även till att betalningsvillkoren är gynnsamma. Sträva efter en så kort kredittid som möjligt.

2. Se över priserna:

Är marginalerna rimliga eller finns det utrymme för prishöjningar?

3. Minska kostnaderna:

Titta igenom vad du har för utgifter och utvärdera om det finns utrymme att spara. Förhandla med leverantörerna och jämför gärna med andra. Se även över dina avtal och andra löpande kostnader. Det kanske kan vara idé att hyra utrustning i stället för att köpa till exempel. Det är ett sätt inte inte binda kapital.

4. Upprätta en plan:

En noggrann planering kan ge möjlighet att i förväg planera behovet av kapital framöver. När det svänger i likviditeten är det även bra att ha kreditmöjlighet hos banken. Tänk dock på vad som passar just ditt företag då även outnyttjad kredit kan kosta.

5. Bevaka skatten:

Du betalar skatt för vad du tror att resultatet kommer att hamna  på. Märker du att affärerna inte går lika bra som förväntat, betala inte in mer skatt än du faktiskt behöver. Se dock till att skicka in en preliminär självdeklaration med de nya uppgifterna.


Behöver du hjälp att få ordning på likviditeten, kontakta oss på Adact.